353
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر ... (دوبيتي هاي تُـركي حق)1 ...


379
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر ... (دوبيتي هاي تُـركي حق)1 ...


334
منشاء مي‌گيرد، در دوبيتي‌هاي شاعران ... اين وزن يكي از اوزان خوش ... از شاعران جوان ...


127
محمد محسن حسن در شعر دست بالايي داشت و در قالب هاي ... زندگینامه های این شاعران ... ذوق لطيف و ...


904
دوبيتي‌هاي ... اعم از زن و مرد، فقير و غني و پير و جوان بوده است‌. دوبيتي ... سرايندگان خوش ذوق ...


791
شروه و شروه خوانی "شروه تنها به آواز محلي دشتي گفته ميشود كه براي خواندن آن از ترانه هاي فايز ...


947
شاعران مي توانند آثار خود را ... تجلیل شد و هنرمندان خوش ذوق و قریحه با هم ... رعنا جوان ...


265
آن نکهت خوش از نفس خرم ... زيباترين اشعار از ديگر شاعران. ... عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه ...


620
محسن زارعي از شاعران جوان امروز دانش ... كردي غزل و دوبيتي هم از او مي ... خوش ذوق ایلامی ...


988
شاعر اهل بيت رضا قـربـانـي و هـمچـنيـن دوستان خوبم شاعران خوش ذوق اهل ... از كد هاي ...


944
شاعر اهل بيت رضا قـربـانـي و هـمچـنيـن دوستان خوبم شاعران خوش ذوق اهل ... از كد هاي ...


388
خلوت انس / مرحوم استاد مشفق كاشاني در نگاه شاعران ... خوشخو و راهنماي شاعران جوان، روز ...


707
اولين مجموعه شعر دكتر سيدحسن حسيني شامل سروده‌هاي پيش ... شاعران جوان ... خوش ذوق شيرازي ...


790
کسي که ذوق موسيقي دارد بايد هشت سال ... ما شاعران زيادي در تاريخ داريم ... ابتدا با دوبيتي هاي


410
با دوبيتي هاي فايز ... خوش بو شده ... مجموعه ای از شعر شاعران جوان بندر دیر می باشد با ...


774
نقدي بر مجموعه­ ي شعر «با كفش­ هاي ... چند شعر از شاعران ورامين. چند دوبيتي ... طبع بی ذوق ...


542
ای یوسف خوش ... ديني و غيره به همت دانشمندان و شاعران و ... شعر فارسي در دوره هاي پيش ...


577
«آنك»، بهتر از «هايكو»؛ شعر كوتاه در قالب پيامك خوش ... ذوق شاعران ... هاي چند تن از شاعران ...


976
امید شاعری توانا و خوش ذوق و دوست ... مي گفت و شاعران جوان مدعي بايد ... دوبيتي شما ...


98
کسي که ذوق موسيقي دارد بايد هشت سال ... ما شاعران زيادي در تاريخ داريم ... ابتدا با دوبيتي هاي