952
تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران با ... نشست های تخصصی کمیته های سازمان همکاریهای ...


372
ادارات کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران; سرویس های سازمان فهرست واحدهای ...


855
تدوين استاندارد آموزشي جديد در حوزه مشاغل سبز و سبز نمودن استاندارد های ... به سازمان ...


34
مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی ایباما ... مدرک با تایید سازمان ملی استاندارد.


248
معاونت ها و واحد های ... برگزاري دوره ... کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد ...


3
مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی ... درخواست گواهینامه با تایید سازمان ملی استاندارد.


637
کتاب جامع هوشمند استاندارد ملی ... به کار مهندسی در سازمان ... دوره های ارتقاء پایه و ...


167
پورتال سازمان استاندارد: ... برای دریافت فهرست دوره های برگزار شده در شرکت ها و سازمانهای ...


729
ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود


628
لیست دوره های مرتبط با استانداردهای ایـــــزو استاندارد سیستم مدیریت ... وکار و سازمان ...


529
آشنایی با تعریف استاندارد ایزو iso 29990 استاندارد رسمی آموزش ارائه شده از سازمان ایزو این ...


799
نقش سازمان ملی استاندارد در ارتقاء فن آوری و ... لیست دوره های آموزشی پژوهشگاه استاندارد.


39
معرفی خدمات آموزشی معیار سنجش لیان. سازمان ملی استاندارد ایران/دفتر آموزش و ترویج ...


429
به منظور تجدید نظر در تدوین استاندارد های ملی؛دوره آموزشی ... سازمان ملی استاندارد ...


171
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی تهران - استاندارد دوره های مرکز - برگزار کننده دوره های ...


841
... نیز دوره های دو ... دوره های آموزشی استاندارد ... ای در سازمان. سرفصل های دوره: ...


239
رییس سازمان ملی استاندارد ... فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ... سازمان‌های ...


603
استان قزوین در آزمون فرآورده های مختلف ... دوره اموزشی ... به سازمان ملی استاندارد ...


325
دوره های بین الملل ... خانه آموزشهای آزاد اطلاعیه های آموزشهای آزاد آزمون استاندارد سازمان.


62
... آموزش cobit5 - دوره های ... افراد بیشتری از سازمان را در دوره‌های ... استاندارد های ...