17
دولت بسیط. 1 ـ یک دولت تک بافت ، تک ساخت ، واحد ، یکپارچه و به نوعی وحدت گرا است . 2 ـ تمام ...


157
دولت بسیط (کشور تک ساخت) : دولت های بسیط، مجموعه ای دولتی هستند و به قسمتهایی بخش نشده اند ...


509
دولت بسیط پیچیده یا غیر متمرکز، کشوریست که در اصل ترکیب دولت بسیط است، اما به دلایل مختلف، ...


226
... قدرت واحد تبعیت می کنند ( مانند ایران ) دولت بسیط دو نوع است : الف) دولت بسیط متمرکز : ...


669
دولت فدرال گونه ای از "دولت مرکب و چند پارچه" دولت بسیط (کشور تک ساخت) : دولت های بسیط ...


904
1- دولت بسیط « یکپارچه» 2- دولت مرکب«چند پارچه» 1- دولت بسیط:


457
دولت بسیط (کشور تک ساخت) : دولت های بسیط، مجموعه ای دولتی هستند و به قسمتهایی بخش نشده اند ...


647
1- دولت بسیط « یکپارچه» 2- دولت مرکب«چند پارچه» 1- دولت بسیط: دولتی است با مرکزیت سیاسی ...


257
بسیط جزء ندارد و در ذات آن ترکیبی نیست؛ و مرکب دارای جزء و قابل انقسام به اجزاست [۱] [۲] هر یک ...


661
دولت – کشور بسیط یا (تک بافت) 1– ساده = سیاسی و اداری یکسان 2 – پیچیده = 1 – سیاسی یکسان ...


917
دولت بسیط داراى یك قانون اساسى است , هر چند در چند نسخه باشد و همه اجزاى حاكمیت را در سراسر ...


46
دولت مرکب ویژگیهای دولت مرکب : 1 ـ وجود چند کشور مستقل که هر کدام دارای حاکمیت ... دولت بسیط ...


122
الف) عدم تراکم روش اداره در دولت های مرکب و عدم تمرکز در دولت های بسیط است. ب) ...


913
نوع حکومت فدرالی چگونه است؟ اطلاعات بیشتر : دولت فدرال چگونه دولتی است؟ ارکان و تشکیلات و ...


552
1- دولت بسیط « یکپارچه» 2- دولت مرکب«چند پارچه» 1- دولت بسیط: دولتی است با مرکزیت سیاسی ...


313
حداقل حقوق بازنشستگان دولت، 1 میلیون و 150 ... در اثر جاری شدن سیل جمعه گذشته در روستای بسیط ...


67
نتیجه اینکه، دولت بسیط ممکن است به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز اداره شود. در ...


745
در بحث کنونی خویش، ابتدا در مورد دولت و بعداً در مورد جامعۀ مدنی و چگونه گی ... ۱- دولت بسیط ...


998
اگر بخواهم در سطح بسیط صحبت کنم، دولت حرفش این است که اگر قرار است از بودجه به عنوان یک ابزار ...


525
دولت مرکزی نیز امور مربوط به دفاع، سیاست خارجی، سیاست های کلان اقتصادی، نشر پول و امنیتی را ...