854
ایرنا نوشت:وزیر دادگستری برجام را نتیجه وحدت، انسجام و آرامش مناسب در جامعه عنوان کرد و گفت: بگو و مگوها و انتقادها در بخش های مختلف طبیعی است اما دولت بنای مدیریت کشور در فضای آرام را دارد.


731
اخلاق نیوز اخلاق نیوز :/ وزیر دادگستری برجام را نتیجه وحدت، انسجام و ارامش مناسب در جامعه ...


215
... دولت بنای تعطیلی شبکه ... این کشور را برای ... و مهار تورم دارد. در فضای آرام می‌توان ...


387
... هایش را به کشور ... است و دولت در چهار سال ... در فضای آرام سیاسی می ...


126
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دولت بنای ... در فضای آرام است که می‌توان مسائل را مدیریت ...


118
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دولت بنای ... در فضای آرام است که می‌توان مسائل را مدیریت ...


348
... دولت وجود دارد ... کشور را مدیریت کرد اما در کشور ما ... فضای روانی جامعه را آرام ...


933
... را در کارنامه دارد را در ... درستی مدیریت نکنیم کشور ... کند تا در فضای آرام و ...


443
کدام سوء‌مدیریت‌های دولت ... شکوفایی در یک فضای آرام ... همه را در کشور جمع ...


111
هیات دولت در جلسه عصر ... نخستین بنای مذهبی را به نام ... تاریخی کشور را در خود دارد و به یکی ...


241
هیات دولت در جلسه عصر ... نخستین بنای مذهبی را به نام ... تاریخی کشور را در خود دارد و به یکی ...


27
... ایجاد فضای آرام و ... های کشور را ... بانکی را جدی بگیریم و با مدیریت ریسک ...


383
... هایش را به کشور ... است و دولت در چهار سال ... در فضای آرام سیاسی می ...


755
یکی اینکه رییس جمهور جایگاه خودش و دولت را در ... کشور را بر عهده دارد در ... مدیریت کشور را ...


951
این را مسئولین کشور، دولت ... شماها در مدیریّت کشور -در ... تأثیر دارد، مسئله‌ی فضای ...


775
دولت بنای مدیریت کشور در فضای ... طبیعی است اما دولت بنای مدیریت کشور در فضای ارام را دارد.


370
... بنای آرام‌‌شدن را هم ... بتواند در فضای گفتمانی کشور ... را برای مدیریت در ...


412
در قدیم فضای سبز شهر بسیار ... یهودیان خود را در ... دانشگاهی را در مرکز کشور در اختیار دارد. ...


870
... هایش را به کشور ... است و دولت در چهار سال ... در فضای آرام سیاسی می ...


724
... و با تهدید، دانشجو را آرام ... پول ملی در دولت ... اجرائی یا تقنینی کشور دارد ...