681
دکتر سلمان ساکت در محل کتابخانه ی قطب علمی فردوسی... گفت خوشحالیم که همت بلند دکتر ساکت ختم ...


640
میرنگاران - دکتر سلمان ساکت - هزاران شعر هزاران شاعر - میرنگاران


913
کنــــــــــــــــــــــــــــارنــــــگ - دکتر سلمان ساکت - سخن ماند از تو همی یادگار/سخن ...


850
اگر به دکتر سلمان ساکت مراجعه داشته اید: جهت معرفی توانایی های پزشک و تشکر از ایشان، با ...


194
رسالۀ دکتر سلمان ساکت با عنوان تصحیح کیمیای سعادت (ربع عبادات) اثر برگزیدۀ سومین دورۀ جایزۀ ...


427
چون من در این دیار: جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد( 2010) به کوشش: محمدرضا ...


813
جستجو در مقالات و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


421
دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در نشست مدیران موزه های ...


38
به پاس زحمات چهارساله اعضای محترم شورا در شهرها و بخش های مختلف شهرستان لوح تقدیری از شورای ...


85
دکتر سلمان ساکت نمایش پروفایل پزشک دکترای حرفه ای ... سلمان ساکت. جنسیت .


233
به گزارش الف کتاب، دکتر سلمان ساکت، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ...


777
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه فردوسی مشهد


264
"تصحیح کمیای سعادت"رسانه دکترای سلمان ساکت برگزیده جایزه دکتر مجتبایی شد.


417
نشست مشترک جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران دپارتمان های تخصصی پارسه با دکتر سلمان ساکت ...


830
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه . جناب آقای دکتر سلمان ساکت / استادیار دانشکده ادبیات و ...


530
در آغاز دکتر سلمان ساکت، دبیر سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب، با اشاره به پیشینه برگزاری ...


423
دکتر ماشاءاله سعیدیان طبسی ... دکتر سلمان ساکت: 991- sakhaee.profcms.um.ac.ir: دکتر محمود ...


570
دکتر محمد جعفر یاحقی گفت: چهره فرهنگی محمد قهرمان را می‌توان در سه زاویه مورد بحث قرار داد.


562
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، منطقه خراسان، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر سیدحسن علم ...


631
دکتر سلمان ساکت: عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی ...