561
دکتر سلمان ساکت در محل کتابخانه ی قطب علمی فردوسی... گفت خوشحالیم که همت بلند دکتر ساکت ختم به تصحیح...


388
میرنگاران - دکتر سلمان ساکت - هزاران شعر هزاران شاعر


691
کنــــــــــــــــــــــــــــارنــــــگ - دکتر سلمان ساکت - سخن ماند از تو همی یادگار/سخن را چنین خوار مایه مدار


382
دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در نشست مدیران موزه های کشور که روز 28 شهریور و با حضور 68 تن از مدیران موزه ها …


172
دکتر انزابی ... شناسی و به کوشش دکتر محمدرضا راشدمحصل، دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سلمان ساکت ...


618
چون من در این دیار: جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد( 2010) به کوشش: محمدرضا راشدمحصل محمدجعفر یاحقی سلمان ساکت


659
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه . جناب آقای دکتر سلمان ساکت / استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه


712
"تصحیح کمیای سعادت"رسانه دکترای سلمان ساکت برگزیده جایزه دکتر مجتبایی شد.


50
در آغاز دکتر سلمان ساکت، دبیر سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب، با اشاره به پیشینه برگزاری ...


194
سلمان ساکت دندان پزشکی عمومی. فعالیتی ...


893
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی ... دکتر سلمان ساکت . مرتبه علمی: ...


843
به گزارش الف کتاب، دکتر سلمان ساکت، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره ...


144
دکتر سلمان ساکت گفت: توجه به کتاب هیچ‌گاه جنبه اقتصادی صرف نداشته و در طول دوران تمدن اسلامی، مخاطبان کتاب همواره نیازمند حمایت حکومت‌ها بوده‌اند.


475
دکتر سلمان ساکت افزود: در این موزه سیر تحول دانشگاه، چهره روسا، مفاخر و استادان تاثیرگذار، ...


131
جستارهای نوین ادبی نوع نشریه: علمی - پژوهشی شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۱۸۷ شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۷۹


969
خانم زهره پولادین آقای دکتر سلمان ساکت آقای دکتر مهدی سهرابی ...


84
برای آشنایی با این موزه و ویژگی‌های آن، با دکتر "سلمان ساکت" استادیار زبان و ادبیات فارسی و ...


984
دکتر سلمان ساکت نمایش پروفایل پزشک دکترای حرفه ای ... سلمان ساکت. جنسیت .


301
نشست نقد و بررسی کتاب سام ‌نامه تصحیح دکتر وحید ... این جلسه با سخنان دكتر سلمان ساکت، عضو ...


332
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی