445
3- پلچک ها : Culverts 4 - واش ... ضریب انقباض یخ 5 چند ضریب انقباض کانکریت است از این رو در موقع دیزاین ...


593
پلــچــک ها: ... در موقع دیزاین دیوار ها باید وزن مجموعی تقسیم دو می شود.


365
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


102
آب ها از آسیاب ... شده بود و دیزاین تفصیلی سیستم ... اعمار پلچک ها ، آماده سازى ...


605
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


9
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


986
تصاوير زيباسازی-سری ششم. مجموعه ی فوق العاده تصاویر زیبا سازی برای وبلاگ.همین طور که می ...


856
موضوعات مرتبط: دیزاین پلچک ها [ چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:32 ] [ ضیا فاضلی ]


945
تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های سرک، پل، پلچک ها و ... و ارزیابی دیزاین پروژه ها در ...


547
رئیس طرح و دیزاین ... شاهراه هاي منطقوي ، شاراه هاي ملي ، و سرك هاي لايتي به شمول پل ها بوده ...


114
این سرک‌ها ... طول این سرک بطول ۱۱۰ کیلومتر با هزینه مجموعاً پل و پلچک ... نقشه‌کشی و دیزاین ...


625
گزارش اجراات سال 1390 . وزارت انرژی وآب. گزارش سال تمام 1390 وزارت انرژی وآب . دیدگاه : انرژی برق ...


603
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مقام ها در وزارت فواید عامه می گویند که با ...


448
آخرین خبر ها. جلوگیری از تخلفات ساختمانی; کار ساختمان اساسی سرک سرای شمالی جریان دارد


905
در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها ... پل ، پلچک ... ها دیزاین ...


12
چون پروژه تحت کار مطابق نورم های امریکای طرح و دیزاین شده بود و ضرایب آن ها ... تخته ها : ...


895
متر این سرک‌‍‌ها، ۱۰۵۷ متر آن ... نصب پلچک‌ها و سنگ ... عدم دیزاین معیاری در ...


219
کار احداث ۴۰۰ متر پُل و پلچک، به شمول ... این سرک‌ها در بامیان و ... مطالعات و دیزاین‌اش ...


129
خدا کند در کشور ما صلح و امنیت بر قرار و را ه ها ی مو ... دیزاین نشده ... روز پلچک های ...


952
دیزاین سرک های ... داخل شهر، و ساختمان هاییکه در حریم سرک ها ... 14 پلچک در بلاک اول ...