17
دانلود ها ی دارای تگ: "این‌دیزاین" 12 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.


987
3- پلچک ها : Culverts 4 - واش ... ضریب انقباض یخ 5 چند ضریب انقباض کانکریت است از این رو در موقع دیزاین ...


253
پلــچــک ها: ... در موقع دیزاین دیوار ها باید وزن مجموعی تقسیم دو می شود.


291
برچسب‌ها: دیزاین پل معلق موتر رو با دهانه ۵۰ ... دیزاین پلچک ها. دیزاین دیوار های ...


144
انجنیری ساختمان - دیزاین ساختمان ها - جعبه اطلاعات طراحی و دیزاین ساختمانها ... دیزاین پلچک ها.


759
8- دیزاین تفصیلی (Detailed Design): دراوینگ های کار سنگ کاری مانند پلچک ها باید به مقیاس (1cm =1m) ...


992
آب ها از آسیاب ... شده بود و دیزاین تفصیلی سیستم ... اعمار پلچک ها ، آماده سازى ...


13
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


710
رئیس طرح و دیزاین ... شاهراه هاي منطقوي ، شاراه هاي ملي ، و سرك هاي لايتي به شمول پل ها بوده ...


722
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


319
چون پروژه تحت کار مطابق نورم های امریکای طرح و دیزاین شده بود و ضرایب آن ها ... تخته ها : ...


178
دیزاین پلچک ها: محمد شاه ... تهداب های کیسونی و دیزاین آن ها: امین ...


704
وزارت انرژی و آب از داخل بودجه خویش می خواهد کار باقیمانده پروژه دیزاین و ... بند ها به وجود ...


291
این سرک‌ها ... طول این سرک بطول ۱۱۰ کیلومتر با هزینه مجموعاً پل و پلچک ... نقشه‌کشی و دیزاین ...


258
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ، دیوارهای استنادی و سایر ساختمانهای ...


679
از جمله سرکها ، پلها و پلچک ها که اکثراً توسط دلالهای بروکر پیشنهاد و توسط موسسات غیر ...


921
پلچک لوله ای و سیفون (Pipe Culvert & Siphon) : در این پروژه به تعداد 33 دانه پلچک لوله ای و 3 دانه سیفون ...


536
مقطع پلچک ها دایروی – مستطیلی ... دیزاین پلچک : برای تشریحات پلچک یک مثال را حل مینمایم.


585
Civil Engineering - انجنیری ساختمان چیست؟ - انجنیری راه سازی و ساختمانی - Civil Engineering


948
8- دیزاین تفصیلی (Detailed Design): دراوینگ های کار سنگ کاری مانند پلچک ها باید به مقیاس (1cm =1m) ...