655
3- پلچک ها : Culverts 4 - واش ... super passage متشکل است از دو دیوار و سلب بالای آن می باشد که پروسه دیزاین ...


839
پلــچــک ها: ... در موقع دیزاین دیوار ها باید وزن مجموعی تقسیم دو می شود.


70
مدیریت و نظارت از طرح ، دیزاین ، پل ها، پلچک ها، معابر ... رئیس طرح و دیزاین به ریس ...


855
آب ها از آسیاب ... شده بود و دیزاین تفصیلی سیستم ... اعمار پلچک ها ، آماده سازى ...


588
تصاوير زيباسازی-سری ششم. مجموعه ی فوق العاده تصاویر زیبا سازی برای وبلاگ.همین طور که می ...


519
رئیس طرح و دیزاین ... شاهراه هاي منطقوي ، شاراه هاي ملي ، و سرك هاي لايتي به شمول پل ها بوده ...


670
اعلان مجدد : رئیس طرح و دیزاین with وزارت فواید عامه in Kabul Afghanistan


934
تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های سرک، پل، پلچک ها و ... و ارزیابی دیزاین پروژه ها در ...


760
... شکن شروع ونصب پلچک ها درمسیر آن انجام ... پلان گذاری ها ، سروی و دیزاین پروژه های ...


782
تنها نیم این سرک‌ها به شکل سال ... مجموعاً پل و پلچک ۱۰۵ میلون ... و دیزاین سرک کابل ...


657
... شکن شروع ونصب پلچک ها درمسیر آن انجام ... پلان گذاری ها ، سروی و دیزاین پروژه های ...


529
تنها نیم این سرک‌ها به شکل سال ... مجموعاً پل و پلچک ۱۰۵ میلون ... و دیزاین سرک کابل ...


123
... گروپ در تیم های دیزاین ,سروی ,اجرا و ... پلچک ها یا Culverts: پلچک لوله ای و سیفون (Pipe ...


889
دیزاین و سنجش ... باشد این نوع پوشش ها چه ... که عبارت اند از پل ، پلچک ، گالری ، دیوار استنادی ...


453
... ، مقام ها در وزارت ... سروی و دیزاین گردیده که به ... پل ها، پلچک ها و دیوارهای ...


451
دیزاین تفصیلی ... در هفت سال آینده ده ها ... ساختمانهای چون ؛سربند ،پلچک،آببخش و ...


918
ریاست عمومی امور شاروالی ها; ... دیزاین سرک های جدید: ... اعمار 10 باب پلچک های آهنکانکریتی ...


152
هر چی پروژه بوده کوچک بوده، مانند سربندها، پلچک ها و یا ... به دیزاین سپرده ... ها به سطح کیفی ...


47
قرارداد طرح، دیزاین و فعال سازی فابریکه ساختمانی پیش ... آغاز کار ساخت پلچک‌ها و جویچه ...


772
در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها ... پل ، پلچک ... ها دیزاین ...