895
دیوان میلی مشهدی . ... میرزا قلی میلی در اصل از طبقۀ قزلباش است و در مشهد مقدسه نشو و نما یافته ...


913
دیوان میلی ... در مجموعه حاضر دیوان اشعار 'میرزا قلی میلی هروی' از سرایندگان مکتب وقو ع ...


249
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی / تهران ، امیر کبیر . ارغوان زار شفق ( گزیده ی دیوان طغرای مشهدی ) / ...


160
میرزا قلی میلی در اصل از طبقۀ قزلباش و شیعه‌مذهب بوده است و ... دیوان میلی مشهدی: از گویندگان ...


363
... تصحیح دیوان شش جلدی ... کردیم چنان که دیوان میرزا قلی میلی ... و دیوان محمد قلی ...


676
تصحیح دیوان میرزا قلی میلی مشهدی. برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی، 1376، تهران: ...


87
دیوان کامل ... و از پشتیبانی وی برخوردار بوده‌اند، خواجه حسین ثنائی مشهدی، میرزا قلی میلی ...


671
... تصحیح دیوان شش جلدی ... چنان که دیوان میرزا قلی میلی ... و دیوان محمد قلی ...


693
ایرج میرزا. خلوتگاه حق - مجموعه اشعار ممنوعه "ایرج ... داشت عباس قلی خان پسری / پسر بی ادب و ...


771
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1383. با یاد عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به ...


280
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1383. با یاد عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به ...


834
... چاپ کردیم چنان که دیوان میرزا قلی میلی ... درتهران، و دیوان محمد قلی ... میرزا قهرمان (1259 ...


17
طرز سخن طرازی «میلی ... «بیت مذکور را برخی از تذکره‌نویسان به میرزا قلی میلی ... دیوان میلی ...


639
... تصحیح دیوان شش جلدی ... چنان که دیوان میرزا قلی میلی ... و دیوان محمد قلی ...


919
ترجمه شعر" قلب مادر" ایرج میرزا ... تصویری "خوانش دیوان ... اهل عشقنگ میلی چون سن خانه ...


972
در مورد دیوان شاه نعمت ... نامهٔ دانشوران میرزا قلی خان ... بود میلـــی ...


884
میرزاقلیِ مشهدی/ هروی (م. ۹۸۳ یا ۹۸۴)، نام شاعر، میرزا قلی و تخلص او میلی بوده است.


548
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی / تهران ، امیر کبیر . ارغوان زار شفق ( گزیده ی دیوان طغرای مشهدی ) / ...


43
دیوان ‌ کامل ... ‌ وی‌ برخوردار بوده‌اند، خواجه‌ حسین‌ ثنائی‌ مشهدی‌، میرزا قلی‌ میلی ...


472
تصحیح دیوان میرزا قلی میلی مشهدی. برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی، 1376، تهران: ...