543
از جمله شاعران و هنرمندانی که در دستگاه ابراهیم میرزا می‌زیسته و از پشتیبانی وی برخوردار بوده‌اند، خواجه حسین ثنائی مشهدی، میرزا قلی میلی …


975
1383:دیوان میرزا قلی میلی مشهدی ،تهران،امیر کبیر 1384:با یاد های عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به محمّد قهرمان)،تهران،انتشارات زمستان


900
در مجموعه حاضر دیوان اشعار 'میرزا قلی میلی هروی' از سرایندگان مکتب وقو ع گرد آمده است.لازم به ذکر است که 'در ربع اول قرن دهم هجری, مکتب تازه‌ای در شعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک و بی ...


105
دیوان محمد قلی سلیم تهرانی 11. با یادهای عزیز گذشته : ده نامه از م . امید به محمد قهرمان 12. فریادهای تربتی - در حدود 1700 دو بیتی محلی 13. دیوان میرزا قلی میلی مشهدی 14. حاصل عمر - مجموعه شعرهای سروده شده استاد محمد قهرمان تا پایان ...


773
اگر همین قصیده را مطابقت بدهید با مجمع الفصحای هدایت جلد دوم صفحهٔ ۴۵ اصلن از درجهء اعتبار صاقط می‌شود همین قصیده در نامهٔ دانشوران میرزا قلی خان هدایت هم آمده است. امیدوارم ترتیب اثر بدهید ...


943
تصحیح دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی را هم در دانشگاه فردوسی چاپ کردیم چنان که دیوان میرزا قلی میلی مشهدی و صیادان معنی و ارغوان زار شفق(برگزیدة دیوان طغرای مشهدی) را هم امیرکبیر در آورد ...


193
مشاهیر ایران - ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا - معرفی مشاهیر و چهره های ماندگار ایران در حوزه های مختلف علمی


509
تصحیح دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی را هم در دانشگاه فردوسی چاپ کردیم چنان که دیوان میرزا قلی میلی مشهدی و صیادان معنی و ارغوان زار شفق(برگزیدة دیوان طغرای مشهدی) را هم امیرکبیر در آورد ...


337
ترجمه شعر" قلب مادر" ایرج میرزا به ترکی قشقائی توسط استاد : علی اصغر حسنی طیبی . ترجمه شعر" قلب مادر" ایرج میرزا به ترکی قشقائی. توسط استاد : علی اصغر حسنی طیبی آنا اوره گی بیر معشوق عاشقه پیغام گؤندردی آنانگ جگریمی قانا ...


956
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1383 با یاد عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به محمّد قهرمان)؛ تهران؛ انتشارات زمستان 1384


667
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1383 با یاد عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به محمّد قهرمان)؛ تهران؛ انتشارات زمستان 1384


185
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی / تهران ، امیر کبیر ارغوان زار شفق ( گزیده ی دیوان طغرای مشهدی ) / تهران ، امیر کبیر دیوان محمد قلی سلیم تهرانی / تهران ، نگاه


544
پس از اتمام دوره مدرسه علوم سیاسی، دهخدا که اکنون میرزا علی ... با بی‌میلی و اکراه نوشت که «اگر میسر شد و گرفتاری ‌ها اجازه داد مقالاتی می‌فرستم، با شرط عدم تحریف»؛ اما کمتر برای مطبوعات دست به قلم می‌برد. در نخستین ...


627
میلّی حکومت قان ایچینده بوغولدوقدان سوْنرا اونون قوروجولارینا، مودافیه‌چی‌لرینه دیوان توتولدو، بیر چوخو دار آغاجلاریندان آسیلدی، ساغ قالان‌لار زیندان‌لارا آتیلدی، وطن‌دن …


268
او پسر میرزا محمدحسین خان مستوفی‌الممالک، از شخصیت های معروف دوره امیر حبیب‌الله بود که به فرمان شاه امان‌الله اعدام ...


678
دیوان میرزا قلی میلی مشهدی؛ تهران؛ امیر کبیر؛ 1383 با یاد عزیز گذشته (ده نامه از م.امید به محمّد قهرمان)؛ تهران؛ انتشارات زمستان 1384


971
تصحیح دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی را هم در دانشگاه فردوسی چاپ کردیم چنان که دیوان میرزا قلی میلی مشهدی و صیادان معنی و ارغوان زار شفق(برگزیدة دیوان طغرای مشهدی) را هم امیرکبیر در آورد ...


853
از جمله‌ شاعران‌ و هنرمندانی‌ که‌ در دستگاه‌ ابراهیم‌ میرزا می‌زیسته‌ و از پشتیبانی‌ وی‌ برخوردار بوده‌اند، خواجه‌ حسین‌ ثنائی‌ مشهدی‌، میرزا قلی‌ میلی‌ هروی‌، شیخ‌ رباعی ...


931
این غزل را استاد قهرمان سال ها پیش از نوعی خبوشانی استقبال کرده است پيرانه سر چو آيد يادم ز ...


69
میرزا قلی خان باشم؟ راپورت بدهم؟ این راپورت نیست؟ بروم بمیرم؟ تازگی کیهان حقوق تو را کم نکرده؟ همه چیز سر جایش هست؟ کسی آن داخل اذیتت نمی کند؟ کوچولو خوب است؟ حقوق کیهان به کهنه قد می‎دهد یا ...