871
سرانجام پس از بیست روز از زندانی شدن لقمانیان، واکنش شدید مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، قوه ...


41
رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را به عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه به ... مجلس ششم:


470
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: 28 اسفند ماه سال 1395 علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ...


876
رئیس‌جمهور با گذشت 50 روز از سال 96 و علی‌رغم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس ...


696
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


489
علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را ...


263
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را ...


545
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس در بحث برنامه ششم کوتاه نمی آید گفت ...


699
رئیس جمهور در ... ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به ...


498
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه خوشبختانه ... مجلس در برنامه ششم توسعه نگاه ویژه ای به ...


958
رئیس جمهور در ... ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به ...


134
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه خوشبختانه ... مجلس در برنامه ششم توسعه نگاه ویژه ای به ...


396
خبرگزاری خانه ملت : دکتر لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ...


601
رئیس مجلس ششم در پایان این گفت وگو تأکید کرد: به هر حال همان حرف ها برای ما مشکلاتی ایجاد کرد ...


321
در پی‌ نامه‌ آقای‌ سیدمحمدرضا خاتمی‌ نائب‌ رئیس‌ و هیئت‌ رئیسه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ...


858
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


577
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه خوشبختانه وفاق بسیار خوبی برای ارتقای جایگاه مددجویان کمیته ...


238
تسنیم نوشت: رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را ...


622
رئیس مجلس ششم در برنامه مستند پارلمان گفت پخش این... و رئیس ...


823
مجلس ششم جنجالی ... شورای امنیت ملی، دیدیم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه ای به رئیس ...