686
سرانجام پس از بیست روز از زندانی شدن لقمانیان، واکنش شدید مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، قوه ...


927
رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را به عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه به ... دوره ششم: ...


932
مجلس ششم نامزد شدم و با توجه به ... الله امینی نائب رئیس مجلس خبرگان تقدیرنامه و جوایزی ...


703
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی معتقد است: دولت حسن روحانی از ابتدا اعتقادی ...


520
رئیس‌جمهور با گذشت ۵۰ روز از سال ۹۶ و علی‌رغم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس ...


504
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


515
نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم به «لاریجانی»/ دولت را به انجام تکلیف قانونی خود ملزم ...


812
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ...


804
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


263
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


335
رئیس مجلس در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به ...


33
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه درنامه ای خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد: عدم ابلاغ ...


943
ایلنا نوشت: رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش معاونان پارلمانی در گسترش روابط قوای ...


77
معاون اول رئیس‌جمهور در هجمه‌ای بی‌سابقه به مجلس و برنامه ششم گفت: مجلس برخی مسائل مهم را ...


393
نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم به «لاریجانی»/ دولت را به انجام تکلیف قانونی خود ملزم ...


426
قانون برنامه ششم را به رئیس جمهور ... دکتر لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای، قانون برنامه ...


847
uضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهور درباره برنامه ششم توسعه ...


32
رئیس جمهور اجرای برنامه ششم را متوقف کرد رئیس جمهور ... توسعه از سوی رئیس مجلس شورای ...


579
ایران آنلاین /رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در نامه‌ای به رئیس مجلس با بیان اینکه ...


561
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نامه‌ای درباره عدم اجرای برنامه ششم توسط دولت به رئیس ...