285
کودک من مداد و قاشق و با دست راست می گیره، اما با پای چپ توپ و شوت می کنه.


666
شما با دست چپ مي نويسيد يا با دست راست؟ پژوهشگران معتقدند هر يک از اين دو گروه داراي ويژگي ...


903
چپ دستی یا راست دست؟ چپ پایی یا راست پا؟ 12 پاسخ توسط : سجّاد ل موضوع : دوستی و عشق 4 سال پیش


60
به نظرتان چپ دست ها را چطور می شود شناخت؟ چپ دست ها و راست دست ها در انتخاب گونه ی اول برای ...


891
وی در خصوص تمایز افراد چپ دست و راست ... اما همانند برخی از فوتبالیست‌های چپ پا که علاوه ...


376
چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه ...


389
بی حسی در یک و یا هر دو دست عبارتست از کاهش یا فقدان حس در دست ها و ... سوزن سوزن شدن دست و پا.


74
هميشه براي من اين جاي سؤال بوده كه كدوم بازيكن ها محبوب ترند بازيكنان چپ پا يا راست پاها يا ...


682
ویژگیهای افراد چپ دست علت چپ دست بودن خصوصیات افراد چپ دست چپ دست تفاوت افراد راست دست و چپ ...


338
یک پای کودک را بر روی یک ورق کاغذ a4 قرار دهید و دور پا را با خودکار بر روی ... آموزش دست راست و چپ.


349
یک پای کودک را بر روی یک ورق کاغذ a4 قرار دهید و دور پا را با خودکار بر روی ... آموزش دست راست و چپ.


628
چپ‌ دست بودن برای بعضی‌ها مثل کابوس می‌شود وقتی قیچی و انبردست برای راست‌دستهاست. حتی ...


526
درد در اوایل صبح و با گذاشتن پا روی زمین بدتر می شده و پس از یك دوره ... لرزش دست در جوانی ...


331
فردی که چپ دست است عمدتا از دست چپ خود استفاده میکند. و از دست چپ برای انجام وظایف مراقبت ...


465
یعنی با دست چپ مینویسن و مثلا با پای راست هم راحت تر از چپ شوت میزنن؟؟؟


190
انگشت پا دارای استخوان، مفصل، عضله، تاندون، رباط، عصب و رگ‌های خونی است که اگر هر کدام از ...


744
9 راه برای فهمیدن اینکه فرزندتان چپ‌دست است یا راست ... را با پا بزند و ببینید با کدام پا شوت ...


826
اگر همه آنها تمایل مشابهی داشتند، قطعا یک مشکل بزرگ بود و چپ دست یا راست دست ... با یک پا ...


695
... و دست راست مبارك ... که در دست و پا ایجاد ... بازوی دست راست با پای چپ و ...


912
افراد به طور کلی به دو دسته راست دست و چپ دست ... فلج، ناقص، بی دست و پا، دست و پا چلفتی، بی ...