984
... راشا تودی در گزارشی به ... و ترکیه حملات هوایی خود در سوریه را به حالت تعلیق درآورده‌اند ...


680
... به صورت موقت" حملات خود علیه اهداف داعش در سوریه را به حالت تعلیق ... هوایی ترکیه در سوریه ...


527
راشا تودی: آمریکا و ترکیه حملات هوایی خود در سوریه را به حالت تعلیق درآورده‌اند دیدگاه ...


806
راشا‌تودی: آمریکا و ترکیه حملات هوایی خود در سوریه را به حالت تعلیق درآورده‌اند ...


974
راشا تودی: امریکا و ترکیه ... خود را در سوریه به حالت تعلیق ... در حملات هوایی به ...


311
جدیدترین و ... برای اغاز حملات هوایی این کشور در ... امریکایی به سوریه برود؛ حتی ...


6
جدیدترین و ... برای اغاز حملات هوایی این کشور در ... امریکایی به سوریه برود؛ حتی ...


924
ارتش در عملیات نظامی خود در حلب ... و شام" موسوم به ... ها را به قتل رساند که در ...


285
... در سوریه در ماه مارس 2011 چندین بار حملات مرزی، یک یا چند حمله خصمانه و چهار حمله هوایی علیه ...


93
وی همچنین در ادامه به نقش آمریکا ... کرده و شهدا و جانبازانی را ... در این رابطه از خود ...


719
جدیدترین و ... برای اغاز حملات هوایی این کشور در ... امریکایی به سوریه برود؛ حتی ...


102
به گزارش تابناک، به نقل از «راشا تودی ... به انجام حملات هوایی در حلب سوریه کرده و ۹ منطقه را ...


805
... در سوریه در ماه مارس 2011 چندین بار حملات مرزی، یک یا چند حمله خصمانه و چهار حمله هوایی علیه ...


463
وی همچنین در ادامه به نقش آمریکا ... کرده و شهدا و جانبازانی را ... در این رابطه از خود ...


489
... اسرائیل جنگ اعلام‌نشده‌ای را علیه سوریه به ... در سوریه ... و آمریکا را نیز شریک خود ...


479
... در ایران و هم در آمریکا به ... مقامات و سران خود وین را به ... ترکیه به مرز سوریه.


527
نماینده روسیه در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت: لفاظی ها و مواضع در ...


608
... ۴۲ به وقت تهران ... در حلب در برابر ارتش سوریه ... نزاع بر سر اراضی را شکل می دهد و کنترل دولت ...


637
... با سایت خبری «راشا تودی» اعلام کرده ... و رأی خود را از مرسی ... به حملات در سوریه ...


984
... می‌زنند و خود را در آغوش ... بودند در حملات هوایی به سوریه طبق ... راشا تودی، و جنگ 7 ...