510
بوکان؛ شهرداری بوکان ... افزایش درآمد ... درآمد شهرداري‌ها به 6 دسته ...


865
... شوند که از راههای مختلف ... درآمد شهرداری به غیر ... و افزایش درامد دادگاه ها ...


338
شیوه‌های افزایش درآمد و کاهش ... می‌گردد؛ همچنین منابع درآمد شهرداری‌ها و هزینه ...


245
... و روشهای افزایش آن در شهرداری ها. ... قوانین مرتبط با افزایش درآمد شهرداری ها آموزش ...


218
راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها. ... می باشند .شهرداری ها نباید خود ...


461
امور مجامع و شورای سازمان‌ها; تشخيص و وصول درآمد; ... برای افزایش سهم شهرداری‌ها از ...


135
... افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها در جلسه کمیته درآمد شهرداری ... شهرداری‌ها ...


111
... و مقررات افزایش تراکم و ... افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش ... ها; بین الملل ...


689
مقاله بررسی راههای افزایش درآمد ... مالی و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها;


100
... برخوردار باشند.شهرداری ها در کشورهای ... در راستای افزایش درامد شهرداری


333
شهردار نمونه استان تهران از کسب درآمد ... افزایش درآمدهای ... شهرداری را در این بخش ها ...


305
راهکارهای توانمند سازی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهر زارچ) ...


682
مقاله بررسی راههای افزایش درآمد ... مالی و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها;


630
درآمد شهرداری ها ... از املاک و مستغلات شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری


718
... آن میباشد ، لذا شهرداری ها بعنوان سازمان ... در راستای افزایش درامد شهرداری


522
... رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از ... و به راههای ... کسب درامد شهرداری ها ...


623
راه های افزایش درآمد شهرداری, راهکارهای افزایش درآمد شهرداری, راههای افزایش درآمد ...


80
... و مقررات افزایش تراکم و ... افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش ... ها; بین الملل ...


283
خانه / مسکن و عمران / تصویب درآمد جدید برای شهرداری ... شهرداری‌ها و ... افزایش عمر ...


456
حمایت از لوایح پیشنهادی افزایش نرخ درآمد شهرداری. ... اخبار مهم از نگاه رسانه‌هـا