216
... که از راههای مختلف برای شهرداری ها کسب درآمد بکنند ... و افزایش درامد دادگاه ها ...


790
1- بهترین استراتژی و راهبرد کوتاه مدت افزایش درآمد در ... راههای کاهش هزینه ... شهرداری افزایش ...


58
با دقت نظر در آنچه تا بدین جا بیان شد درآمد شهرداری ها ... افزایش امکان شهرداری ها ...


590
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی راههای افزایش درآمد ... قانون و مقررات شهرداری ها ...


322
رویکرد کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد با تکیه بر اصل ارتباط میان بهبود عملکرد ...


369
... كه تاكنون درآمد پایدار شهرداری به ... افزایش می یابد ... کسب درامد شهرداری ها ...


739
شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان با ... و مستغلات شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری


890
... های متعدد جهت افزایش درآمد شهرداری ها به ... با توجه به آن­ها در افزایش درآمد و ثروت ...


315
در آغاز کتاب به شکل‌گیری شهرداری‌ها و چگونگی ... راه‌های افزایش درآمد شهرداری و کاهش ...


334
راه های افزایش درآمد شهرداری, راهکارهای افزایش درآمد شهرداری, راههای افزایش درآمد ...


880
شناسایی فرصت ها و جایگاه های درآمد زایی ... دهه و افزایش ... است و شهرداری ها برای ...


946
مدیریت منابع مالی و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها. ... بررسی راههای افزایش درآمد ...


893
شهرداری ها; ... او صادرات خودرو و جذب گردشگر را به عنوان راههای افزایش درآمد دولت پیشنهاد ...


738
راههای قانونی کسب درآمد ... و بدون افزایش را پیش ... و خزانه شهرداری، شرکت‌ها و ...


638
به طور کلی درآمد شهرداری ها از دو ... شهرداریها راههای افزایش درآمد شهرداریها ...


414
روشهای کاهش هزینه و افزایش درآمد ... افزایش ارزش پروژه ها با ... شهرداری افزایش ...


572
شهرداری مجوز ساخت و ... را به عنوان راههای افزایش درآمد ... شدن دریاچه‌ها نیز مزید بر ...


364
به گزارش راههای قانونی کسب درآمد از ... عملکرد درآمد و هزینه شهرداری ... افزایش روزافزون ...


18
عباس ثابتی راد: هر ساله و در روزهای پایانی بهمن‌ماه، شهرداری‌های سراسر کشور برای سال ...


204
شهردار نمونه استان تهران از کسب درآمد یک هزار ... شهرداری‌ها در ... و افزایش ...