495
رای مردم به نظام جمهوری اسلامی بود ... نخست رأی تمام افراد به نظام جمهوری اسلامی ...


619
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی. ... جمهوری اسلامی از مردم ... داشتند به رای آری ...


391
... جمهوری اسلامی ... مردم به هر شخصی که رأی بدهند قبل از آنکه رأی به یک کاندیدا باشد رأی به ...


175
رای مردم به نظام جمهوری اسلامی بود/خدمات ... کردند به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده ...


501
فرهنگ و هنر مناسبتها در ایران و جهان12 فروردین ماه و رای مردم به جمهوری ... رای به جمهوری اسلامی


587
رأی مردم به نظام مقدس ... باشد رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است به همین دلیل ...


496
روزنامه جمهوری اسلامی:وزارت کشور بدلیل نگرفتن4میلیون رای از مردم،باید پاسخگو باشد


248
حضور مردم در انتخابات، شکرگزاری به نعمت جمهوری اسلامی ... مردم به مدیریتی ... رأی خود به ...


393
روزنامه جمهوری اسلامی ... از مردم مشتاق به طرف صندوق ... شعب اخذ رای، به کارگیری ...


252
... کنندگان به «جمهوری اسلامی» رأی ... اساسی حکومتی که مردم به آن رأی مثبت دادند ...


540
رای مردم به نظام جمهوری اسلامی بود ... وهله نخست رأی تمام افراد به نظام جمهوری اسلامی ...


967
رای مردم به نظام جمهوری اسلامی بود/خدمات ... شرکت کردند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ...


646
حضور مردم در انتخابات، شکرگزاری به نعمت جمهوری اسلامی ... مردم به مدیریتی ... رأی خود به ...


631
روزنامه جمهوری اسلامی ... از مردم مشتاق به طرف صندوق ... شعب اخذ رای، به کارگیری ...


716
... کنندگان به «جمهوری اسلامی» رأی ... اساسی حکومتی که مردم به آن رأی مثبت دادند ...


598
... که طی آن ۹۸/۲ درصد مردم ایران به «جمهوری اسلامی ... رای به جمهوری اسلامی توسط اکثریت ...


567
امام به رای مردم اعتقاد داشت/در ... مطرح می‌شود به غیر از جمهوری اسلامی در عمل ...


571
هر رای مردم، رای به ‌جمهوری اسلامی ... رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سه باور مهم امام راحل ...


665
روزنامه جمهوری اسلامی ... پس چرا وزارت کشور، هم مردم و هم رئیس ... شعب اخذ رای، به کارگیری ...


295
بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد ... در کناره گیری قالیباف/ به رای مردم بد و ...