827
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی. ... جمهوری اسلامی از مردم ... به رای آری ترغیب ...


76
همه پرسی جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین ماه 1358. 12 فروردین، روز «جمهوری اسلامی» پس از ...


417
... و رهبر جمهوری اسلامی در ... یابند و مردم را به دادن رای ... مردم به شرکت ...


565
... و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این ... توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می ...


628
... جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به هیچ ... فهمند که رای مردم چهارچوب جمهوری ...


670
حضور پرشور مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی، از یک سو و رای به نظام جمهوری اسلامی از سوی ...


256
... کنندگان به «جمهوری اسلامی» رأی ... اروپا» به رأی مردم گذاشته شد و ...


404
... درصد مردم ایران به " جمهوری ... جمهوری اسلامی " رای ... به جمهوری اسلامی ...


152
این جانب به جمهوری اسلامی رأی می دهم و از ... از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم ...


268
بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد مردمی وابسته است و اعتقاد مردم به عوامل ...


146
به گزارش جهان، حجت السلام حسن روحانی روز گذشته و در پایان شمارش آرای انتخابات ریاست ...


901
بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد مردمی وابسته است و اعتقاد مردم به عوامل ...


786
... هایی در مورد حضور مردم پیش می ... و پای صندوق‌های رای می ... اسلامی; هدفمندی ...


616
... درصد مردم ایران به " جمهوری ... جمهوری اسلامی " رای ... به جمهوری اسلامی ...


913
... می‌کنند که رای مردم حق الناس است ... انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر ...


799
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی. ... جمهوری اسلامی از مردم ... به رای آری ترغیب ...


650
... پیشین، به جمهوری اسلامی رای ... بزرگی از مردم به "جمهوری اسلامی" رای می ...


624
رای مردم به جمهوری اسلامی سر آغاز گرایش جامعه جهانی به حاکمیت دینی/ تجلی اراده مردمی ...


234
هر رأی مردم، رأی به جمهوری اسلامی و اعتماد به ساز و کار انتخابات است - پایگاه فرهنگی ...


639
... جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به هیچ ... فهمند که رای مردم چهارچوب جمهوری ...