765
... تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه ... های علوم پزشکی ایران در ... در تولیدات علمی سال 2013 ...


114
تیپ بندی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ... رتبه بندی دانشگاه‌های ... ایران. 8371.59. 6. دانشگاه ...


100
... و در اين ميان دانشگاه علوم ... هاي علوم تا ابتداي مي سال 2013 ... و رتبه بندی ...


953
... نتایج رتبه بندی های ... و صنعت ایران، علوم پزشکی ... رتبه این دانشگاه در رتبه ...


192
معاون وزیر علوم: کنکور تا سه سال ... بندی دانشگاه های پزشکی ... برتر ایران در رتبه بندی ...


678
مقایسه عملکرد دانشگاه های ایران در رتبه بندی سال ... سال های 2010 تا 2013 ... دانشگاه علوم پزشکی ...


16
رتبه بندی دانشگاه‌های ... گزارش كه در اول ژانویه سال 2013 ... 2012-2013: 1: دانشگاه علوم پزشکی ...


304
دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی ... دانشگاه علوم پزشکی ... محاسبات رتبه‌بندی تایمز در سال ...


467
رتبه‌بندی دانشگاه‌های آزاد ... رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران. ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


324
... (در مقایسه با 500 دانشگاه در سال 2013) ... و علوم پزشکی تهران) در ... رتبه بندی دانشگاه های ...


245
... که دانشگاه علوم پزشکی ... به رتبه‌بندی دانشگاه‌های ... در سال 2013 پنج دانشگاه ...


599
رتبه 5 دانشگاه برتر ایران در سطح ... در رتبه بندی سال 2013 و براساس شاخص ... دانشگاه های علوم پزشکی;


88
... این رتبه در سال 2013 ... بندی: علم و فناوری ایران ... در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی ...


108
... رتبه بندی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت ایران در سال ... های پزشکی دنیا در سال 2013 ...


112
دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی ... دانشگاه علوم پزشکی ... محاسبات رتبه‌بندی تایمز در سال ...


490
نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا esi مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ ...


856
براساس رتبه‌بندی «یو.اس.نیوز» از فهرست دانشگاه‌های برتر ایران در سال ۲۰۱۸، دانشگاه آزاد ...


757
بر اساس شاخص تفاوت رتبه سال های 2012 و 2013 در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک دانشگاه علوم ...


920
پایگاه داده های علمی Scimago جدید ترین رتبه بندی سال 2013 میلادی را اعلام کرد.


248
ضمنا جایگاه ایران در رتبه بندی سال 2013 میلادی ... از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از ...