714
... تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه ... های علوم پزشکی ایران در ... در تولیدات علمی سال 2013 ...


192
رتبه‌بندی دانشگاه‌های آزاد ... رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران. ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


489
تیپ بندی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ... رتبه بندی دانشگاه‌های ... ایران. 8371.59. 6. دانشگاه ...


684
رتبه بندی دانشگاه‌های ... گزارش كه در اول ژانویه سال 2013 ... 2012-2013: 1: دانشگاه علوم پزشکی ...


16
جزئیات افزایش شهریه علوم پزشکی دانشگاه ... در رتبه بندی‌های سال ... بندی دانشگاه های ایران ...


580
رتبه‌بندی دانشگاه‌های ... تحقیقات و فناوری ایران در سال 94 ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


351
... و در اين ميان دانشگاه علوم ... هاي علوم تا ابتداي مي سال 2013 ... و رتبه بندی ...


24
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت از جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در دنیا ...


229
همشهری آنلاین: آخرین رتبه ‌بندی دانشگاه‌های جهان در سال 2013 اعلام شد. این خبر را رئیس مرکز ...


545
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ... بندی esi در سپتامبر سال 2013 و ... رتبه ایران در ...


302
مقایسه عملکرد دانشگاه های ایران در رتبه بندی سال ... سال های 2010 تا 2013 ... دانشگاه علوم پزشکی ...


902
دانشگاه علوم‌پزشکی ... دانشگاه‌های جهان در سال 2013. ... ، در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که ...


714
در رتبه‌بندی اخیر نظام رتبه بندی وبومتریکس سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ... در سال 2013.


445
... در رتبه بندی نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 87 دانشگاه های علوم پزشکی ... ایران ...


41
دانشگاه های برتر ايران در نظام رتبه بندی ليدن در سال 2013 ... ها در پايگاه داده علوم ...


967
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت :رتبه دانشگاه های علوم پزشکی تهران زیر 500 و شهید ...


299
بر اساس شاخص تفاوت رتبه سالهای 2012 و 2013 در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم ...


631
دانشگاه های ایران در این رتبه بندی در سال 2013 ... تهران دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ...


537
... نتایج رتبه بندی های ... و صنعت ایران، علوم پزشکی ... رتبه این دانشگاه در رتبه ...


6
... رتبه بندی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت ایران در سال ... های پزشکی دنیا در سال 2013 ...