979
پورتال دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz


278
دانشگاه شهید چمران اهواز; ... طبق رتبه‌بندی پایگاه اسنادی isc در بین دانشگاه‌های جامع و بزرگ ...


924
دانشگاه شهید چمران اهواز در چه رتبه ای قرار دارد و چه تعداد مقاله منتشر نموده و چند کنفرانس برگزار نموده و چه ژورنالهایی منتشر می نماید


512
دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه ... مدل‌سازی رتبه‌كاسته‌ی جریان غیر‌دائم ...


268
با دانشگاه شهید چمران اهواز ... رتبه. این دانشگاه از ... شاخه ی شوشتر دانشگاه شهید ...


694
رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ... دانشگاه شهید چمران اهواز 0000000023 23 42.6: 0000000018 ...


934
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ... ی حرفه ای ... رتبه‌بندی دانشگاه ...


837
دانشگاه شهید چمران اهواز ... در طرح رتبه‌بندی علمی-آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ...


717
رشته های دانشگاه شهید چمران اهواز در انتخاب رشته کنکور سراسری اصلاح می شودپرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری مهر: مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم اعلام کرد که رشته


719
دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع دکتری در رشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، جراحی دامپزشکی، علوم و مهندسی آب،آمار و ...


956
دانشگاه شهید چمران اهواز ... در طرح رتبه‌بندی علمی-آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ...


176
رشته های دانشگاه شهید چمران اهواز در انتخاب رشته کنکور سراسری اصلاح می شودپرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری مهر: مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم اعلام کرد که رشته


302
دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع دکتری در رشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، جراحی دامپزشکی، علوم و مهندسی آب،آمار و ...


9
... ۱۵ دانشگاه شهید چمران اهواز ... شهید بهشتی و امسال ان ی ... رتبه دانشگاه شهید چمران ...


321
دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر دارد ... رتبه های اول تا ... و همه ی معدلمون رو ...


743
کارنامه و رتبه قبولی ... دولتی شهید چمران اهواز ... دانشگاه دولتی شهید ...


904
برای اطلاع از رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ... دانشگاه چمران اهواز ... دانشگاه شهید چمران ...


751
... کننده ی خدمات ... شاپور اهواز رتبه قبولی دانشگاه ... دكتری دانشگاه شهید چمران در ...


786
پورتال دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz


99
رتبه ی علمی دانشگاه آزاد بابت ... و تهران و اهواز و ... زنجان وبرق دانشگاه شهید ...