870
چارت سازمانی. معاونت تجاری به مدیریت ساسان جباری. معاونت فنی و شبکه به مدیریت فرزاد دوست محمدی


360
تاریخ حریف امتیاز محل مسابقه سرمربی گلزنان ایران پانویس; ۴: ۲۸-May-۵۰ ترکیه: ۱–۶: استانبول ...