521
شرایط فعلی ایران و تشدید تحریم علیه ایران برخی برنامههای توسعهای را به یک ضرورت تبدیل کرده ...


535
رفتار مصرف کننده در شرایط تحریم آسودگی خیال مصرف کنندگان در پی علمی شدن تولید. ایوب ایرانی ...


909
پیمان غفاری آشتیانی,امین مظفری,زهرا آل مجتبی ; مجله: مدیریت بازاریابی ; پاییز 1393، سال نهم ...


133
آرشیو شماره ها (29) 1394. زمستان 1394 - شماره 29; پاییز 1394 - شماره 28


449
پاورپوینت مدیریت تأمین مالی، انتقال پول و خرید خارجی در شرایط تحریم ... رفتار مصرف کننده، در ...


616
فعالیت شرکت ها در قبال صادرات در دوران پسا تحریم. ... کننده کالا در حوزه ... که در شرایط ...


219
در حوزه رفتار مصرف کننده و تولید کننده آگاهی ... آیا در شرایط تحریم و بحران های ارزی گاه و ...


503
غالباً خصومت مشتری در تحریم مصرف ... بهتر است در شرایط ... این خصومت در حوزة رفتار مصرف­کننده ...


35
فرهنگ عمیق‌ترین تاثیر را بر روی رفتار مصرف‌کننده در ... شرایط برای حضور زنان در مشاغل ...


895
دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط ... در رفتار مصرف کننده با ... تحریم ها؛ شرکت شما در ...


320
تحریم های مصرف کننده ... اغلب در واکنش های قوی از مصرف ... با با رفتار مصرف کننده ...


153
قدرت، به مثابه توانایی تحمیل رفتار، در ... شرایط تحریم تسهیل‌کننده ... در شرایط تحریم ...


791
بررسی عوامل موثر بر فرایند تصمیم و رفتار مصرف کننده : ... و در برخی شرایط ... تحریم ‌ها بی ...


43
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار ... مصرف کننده تا ... که در شرایط تحریم بخش ...


445
کسب موفقیت در شرایط ... منظور از میزان صرف وقت در رفتار مصرف کننده ... تاثیر رفع تحریم ...


430
واردات خودروهای چینی به ایران در سالیان اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده،اما متأسفانه به موازات این عرضه و واردات، خدمات پس از فروش ارائه شده برای برخی از این خودروها کافی و رضایت بخش به نظر ...


723
در شرایط رفع تحریم 10 درصد بر ... در هر سه مقطع یک رفتار از ما ... باید این مصرف گرایی را ...


309
دریافت اخلاقی مصرف کننده ( 1 ... را آلوده می کند آن شرکت را تحریم می ... چینی در شرایط ...


962
آیا این تحریم ها بر رفتار ... کشور تحریم کننده در سایر ... که دولت در این شرایط ...


204
... کشور در شرایط ... موثر بر رفتار تولید کننده و مصرف کننده ... که تحریم های ...