998
... به رد صلاحیتش در انتخابات سال 92. ... هاشمی رفسنجانی در حرم امام ... رد صلاحیت ...


717
وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ... هاشمی رفسنجانی و مشایی رد ...


248
رد صلاحیت‌ها در انتخابات ... روحانی پیش از انتخابات در خصوص رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ...


93
... روایتی از ماجرای رد صلاحیت آن ... آن مرحوم در انتخابات ... رفسنجانی+رد صلاحیت ...


927
ماجرای رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 ... هاشمی‌رفسنجانی رئیس ... ها، به ردّ صلاحیت‌شان ...


515
سال گذشته در این روز شورای نگهبان قانون اساسی نتایج احراز صلاحیت ... رفسنجانی ... انتخابات ...


803
سخنران مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با ... انتخابات سال 92. ... صلاحیت ایشان ...


696
... صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران و رد صلاحیت چند ... رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و ...


531
... عدم تایید صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات 92 به ... علت رد صلاحیت ... صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی ...


28
... نگهبان رد صلاحیت ... انتخابات 92 برای ... رفسنجانی دو سال بعد از رد ...


9
... نگهبان رد صلاحیت ... انتخابات 92 برای ... رفسنجانی دو سال بعد از رد ...


454
... رد صلاحیتش در انتخابات ... رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اشاره کرد و گفت ...


90
هاشمی رفسنجانی: صلاحیت خود را از ... رد صلاحیت سید حسن ... هم مثل انتخابات 92 بهشون ...


703
انتخابات شوراهای ... شهر و روستا پس از تعیین صلاحیت ... رفسنجانی رد صلاحیت شد ...


39
... انتخابات ریاست جمهوری 92 برای ... رفسنجانی دو سال بعد از رد ... رد صلاحیت ...


674
... طلوع، درباره علت رد صلاحیت خود در انتخابات 92 نیز ... رفسنجانی) ... دادید که رد صلاحیت ...


517
... هشت بار رد صلاحیت ... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ... رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ...


827
پشت پرده رد صلاحیت هاشمی در انتخابات ... مصلحت نظام با اشاره به رد صلاحیت خود در سال 92 ...


676
... «نظر هاشمی رفسنجانی ... ترین انتخابات های دنیا را ... سال 92 کشور را ...


688
اگرچه هاشمی رفسنجانی در سال ... در سال 92، خط ... زمان در انتخابات مجلس رد صلاحیت ...