117
... به رد صلاحیتش در انتخابات سال 92. ... هاشمی رفسنجانی در حرم امام ... رد صلاحیت ...


546
رد صلاحیت‌ها در انتخابات ... روحانی پیش از انتخابات در خصوص رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ...


598
وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ... هاشمی رفسنجانی و مشایی رد ...


298
واکنش‌ها به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه ...


452
ماجرای رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 ... هاشمی‌رفسنجانی رئیس ... ها، به ردّ صلاحیت‌شان ...


544
... رد صلاحیتش در انتخابات ... رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اشاره کرد و گفت ...


249
... هاشمی در انتخابات 92/ خوشحالی ... الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ... رد‌صلاحیت در ...


590
روزشمار انتخابات92/ وقتی صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی ... انتخابات سال 92 ... رد صلاحیت ...


320
... بعد از رد صلاحیت هاشمی ... روز رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را ... در انتخابات 92 ...


835
اگرچه هاشمی رفسنجانی در سال ... در سال 92، خط ... زمان در انتخابات مجلس رد صلاحیت ...


422
... بعد از رد صلاحیت هاشمی ... روز رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را ... در انتخابات 92 ...


388
در انتخابات 92 ما ... واکنش ایشان نسبت به رد صلاحیت ... آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول ...


23
... عدم تایید صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات 92 به ... علت رد صلاحیت ... صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی ...


449
... درباره چگونگی رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ... اشاره به روند انتخابات سال 92 درباره ...


213
سخنران مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با ... انتخابات سال 92. ... صلاحیت ایشان ...


719
... هایی از ایام انتخابات 92 ... روحانی از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در پایگاه هم ...


793
... بعد از این رد صلاحیت تحلیلگران گمان ... اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ...


246
تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی ... در سال 92 در ... درباره ردّ صلاحيتش در انتخابات 92 ...


573
رد صلاحیت رفسنجانی در ... رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی 92 ... هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 ...


187
... روایتی از ماجرای رد صلاحیت آن ... آن مرحوم در انتخابات ... رفسنجانی+رد صلاحیت ...