596
رد صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست ... ایران، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و نیز نحوه ...


675
... نامزدهای انتخابات ریاست ... وقتی صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی احراز ...


553
ماجرای رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 ... رفسنجانی ... به ردّ صلاحیت ...


463
واکنش‌ها به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ...


72
واکنش‌ها به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ...


86
او گفته که "در انتخابات بندهای بی ... اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت‌های صورت ...


923
... هایی از رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات. ... رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی ...


855
... به رد صلاحیت خود در سال 92، گفت: وزیر وقت اطلاعات در زمان بررسی صلاحیت ها، به ...


190
رد صلاحیت هاشی رفسنجانی در انتخابات ریاست ... تایید صلاحیت و وا رد انتخابات شود به ...


57
... بار رد صلاحیت ... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ... رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ...


742
... بار رد صلاحیت ... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ... رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ...


169
اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدیک منبع آگاه ... انتخابات ریاست ... 21 خرداد 92.


184
... رد صلاحیت ... انتخابات 92 تمام نشده است و گویا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ...


472
ماجرای رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 ... رفسنجانی ... هاشمی رفسنجانی درباره نقش وزیر ...


555
در بحث انتخابات ریاست ... برای رد صلاحیت آیت ... علت فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ...


317
‎اخبار انتخابات 92‎. 2,152 likes. ... روایت‌هایی از رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات .


347
... به رد صلاحیت خود در سال 92 ... شان در انتخابات 92 ... رفسنجانی، برای ...


904
... پیرامون انتخابات 92 ... هاشمی‌رفسنجانی ... تاریخ درباره ردّ صلاحیت‌ش در ...


831
... از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان در سال 92، خط ... از رد صلاحیت برای انتخابات ...


125
... رد صلاحیت انتخابات. ... تکرار انتخابات سال 92 عنوان ک رد ... جریان در برابر رد صلاحیت ...