116
مقاله بررسی رقابت پذیری در صنعت بیمه در ایران, در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در ...


601
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


34
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


108
رقابت پذیری و رشد کارایی در ... از سوی دیگر، صنعت پتروشیمی، نیازمند کار تیمی، یادگیری ...


961
الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت . ... مولفه‌های موثر در رقابت‌پذیری.


246
ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی صنعت نفت به سطوح بین‌المللی


103
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


241
۲راهکار رقابت‌پذیری صنعت خودرو شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو مخالف است خصوصی‌سازی ...


386
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


52
در نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در صنعت ... رقابت‌پذیری صنعت خودرو با فناوری نانو


817
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


745
ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی صنعت نفت به سطوح بین‌المللی


662
در نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در صنعت ... رقابت‌پذیری صنعت خودرو با فناوری نانو


887
شاخص رقابت پذیری صنعتی بر پایه 6 ... که این نمره میزان رقابت پذیری بخش صنعت آن کشور ...


347
رقابت پذیری و رشد ... رقابت پذیری و رشد کارایی در عصر عدم اطمینان صنعت پتروشیمی رقابت پذیری ...


89
گسترش صنعت, صنعت, روزنامه گسترش صنعت, ... رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی با تعالی سازمانی


128
در گزارش 2 سال پیش این سازمان نمره ایران در شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری 3.32 اعلام شده بود.


609
برای توسعه صنعت گردشگری، هر کشور نیاز به شناخت نقاط قوت و ضعف خود دارد. گزارش مجمع جهانی ...


475
همایش رقابت‌پذیری صنعتی ایران با حضور جمعی از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ...


70
رقابت پذیری محصولات نیستیم سلاح ورزی گفت ... صدر رده بندی جهانی قدرت رقابت صنعت گردشگری ...