188
www.aminrahmany.blogfa.com - کاربرد عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در شهرسازی - شهرسازی


765
درختان پهن برگ مناسب تر است ... ۷- کدام پدیده در تصاویر ماهواره ای به رنگ خاکستری یکنواخت دیده .


195
ارائه روشی سریع جهت تشخیص کجی درتصاویر ... ماهواره ای جهت ... پوشش درختان جنگلی با ...


563
تشخیص پوست در فضای رنگ مفهوما ... تشخیص نواحی شهری درتصاویر ماهواره ای سنجش ... از درختان ...


766
تشخیص پوست در فضای رنگ مفهوما ... تشخیص نواحی شهری درتصاویر ماهواره ای سنجش ... از درختان ...


100
ماهواره ها و اجسام فضایی ... البته در آن منطقه درختان دیگر یا اجسام ... (ناحیه خاکستری رنگ ) ...


21
با ترکیب چهار رنگ فوق مجموعه‌ای گسترده ... های ماهواره ای روسیه ... که درتصاویر مشاهده ...


772
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


66
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


415
البته در آن منطقه درختان دیگر یا ... (ناحیه خاکستری رنگ ) ... همانطور که درتصاویر شماره ۱۴ و ...


787
البته در آن منطقه درختان دیگر یا ... (ناحیه خاکستری رنگ ) ... همانطور که درتصاویر شماره ۱۴ و ...


971
لکه بزرگ قرمز رنگ بر روی ... را روی ماهواره ای که شبیه به ... از میان درختان بلند سوزنی ...


496
در این پروژه یک تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه , ...


902
تصاویر ماهواره‌ای ناسا در ماه ... كه درتصاویر مشاهده می‌شود ... این سطح به رنگ ...


529
هدف از این تحقیق تخمین پروفیل جاده می باشد. این تخمین بسته به کاربرد مورد نظر تعاریف متفاوتی ...


512
این تصویر ماهواره ای، ... بزرگتر را مثل درختان ، منازل و دیرک ... درتصاویر مربوط به ...


458
البته در این میان موانع کوچکی همچون درختان ... سیستم های ماهواره ای و ... (ناحیه خاكستری رنگ ) ...


637
با تلسکوپی که درتصاویر مشاهده میکنید مردم لندن قادرند بطور زنده نیویورک را ببینند!


206
شهروحش - بررسی وضعیت محیط زیست و حیات وحش ایران - شهروحش


203
یکی از مهمترین عواملی که این روزها بر خلاف گذشته توجه ویژه ای به آن شده است مساله مبلمان ...