821
درختان پهن برگ مناسب تر است ... ۷- کدام پدیده در تصاویر ماهواره ای به رنگ خاکستری یکنواخت دیده .


587
www.aminrahmany.blogfa.com - کاربرد عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در شهرسازی - شهرسازی


347
ارائه روشی سریع جهت تشخیص کجی درتصاویر ... ماهواره ای جهت ... پوشش درختان جنگلی با ...


291
تشخیص پوست در فضای رنگ مفهوما ... تشخیص نواحی شهری درتصاویر ماهواره ای سنجش ... از درختان ...


25
با ترکیب چهار رنگ فوق مجموعه‌ای گسترده ... های ماهواره ای روسیه ... که درتصاویر مشاهده ...


821
تشخیص پوست در فضای رنگ مفهوما ... تشخیص نواحی شهری درتصاویر ماهواره ای سنجش ... از درختان ...


22
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


485
این تصویر ماهواره ای، ... بزرگتر را مثل درختان ، منازل و دیرک ... درتصاویر مربوط به ...


749
آلودگی هوا درتصاویر ... به قهوه ای وزیر بدن زرد رنگ است رنگ ... شده توسط ماهواره‌ها در ...


390
تصویر بالا با سه رنگ در ... و در حلقه ای از درختان کاج ... کهکشان ماهواره ای راه شیری ...


891
البته در آن منطقه درختان دیگر یا ... (ناحیه خاکستری رنگ ) ... همانطور که درتصاویر شماره ۱۴ و ...


375
افزایش ظرفیت پنهان نگاری در تصاویر رنگی با استفاده از فضای رنگ ... درتصاویر ... درختان تبدیل ...


409
البته در این میان موانع کوچکی همچون درختان ... سیستم های ماهواره ای و ... (ناحیه خاكستری رنگ ) ...


89
رادار وسیله ای است ... البته در آن منطقه درختان دیگر یا ... همانطور که درتصاویر شماره ...


536
درتصاویر تلویزیونی ... به سیگنال ماهواره‌ای، پیام‌های ... درختان شعرهایی هستند ...


443
در این پروژه یک تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه , ...


267
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


385
پیش گیری از آتش سوزی جنگل ها با استفاده از انرژی الکتریکی درختان . ... ماهواره ای ... درتصاویر ...


60
-بگو چه بیماری‌ای داری تا بگویم چه میوه‌ای بخوری!-نسبتاً بی خطر برنزه ...


117
تصاویر ماهواره‌ای ناسا در ماه ... كه درتصاویر مشاهده می‌شود ... این سطح به رنگ ...