267
عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... احیای دریاچه ارومیه و ... تر برای پایداری آب ...


713
... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ... خام برای کری خوانی! +عکس ...


649
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... برای مثال برای 1+3 , ...


297
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


260
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


77
فرارو-مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... عکس های سیدکاظم ...


922
... ارومیه از آغاز رهاسازی ۷۰ ... آب از سد بوکان به ... برای احیای دریاچه ارومیه در ...


800
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی ۷۰متر مکعب از ابتدای آذر ماه ...


893
رهاسازی آب سد بوکان ... از آغاز رهاسازی آب سد بوکان برای ... احیای دریاچه ارومیه ...


117
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


682
... از آغاز رهاسازی آب سد بوکان برای تثبیت ... عکس. صفحه اصلی ... احیای دریاچه ارومیه، تصمیم ...


980
رهاسازی آب سد بوکان به ... در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... (عکس) زنان دزد ...


340
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی اب از سد ...


612
طبق مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ... آب دریاچه ارومیه رهاسازی ... رهاسازی آب سد بوکان ...


416
آب این سد بر اساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه ، برای دومین بار در سال جاری رها سازی شد - به ...


624
رهاسازی آب سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و برنامه ... برای گفت‌وگو ...


615
رهاسازی آب سد ... حجم رهاسازی از سد بوکان 140 ... کرد برای احیای دریاچه ارومیه ...


292
عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 متر مکعب ... عکس ; فیلم ... دولت برای احیای دریاچه ارومیه ...


460
برای دومین بار در سالجاری: آغاز رهاسازی آب سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و بر ...


819
آب از سد بوکان رهاسازی ... سطح آب دریاچه ارومیه ... اعتبار در نظر گرفته شده برای احیای دریاچه ...