976
... از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود . ... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


252
رهبر انقلاب «نفوذ ... جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند ... کند/ از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


912
... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب: از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود/جناح ها همدیگر را ...


307
... و جناح‌ها همدیگر را متهم ... رهبر معظم انقلاب: از ... کند/ از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


255
... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ... که رهبر معظم انقلاب ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


245
تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب نفوذ جریانی را از نفوذ فردی خطرناک تر دانستند و گفتند: از اصل ...


638
... جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند ... کند/ از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب ...


399
... ، از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب ... ی نفوذ نکنند، اسم نفوذ را ...


130
... نشود/جناح ها همدیگر را متهم نکنند . تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب نفوذ ... از اصل واقعیت ...


597
... ، از اصل واقعیّت نفوذ غفلت ... جناحها همدیگر را متّهم نکنند ... انقلاب هم، طراحی‌ها مال ...


940
نفوذ که ما می‌گوییم، حالا بعضی‌ها واکنش ... ، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنیم که ...


608
... را در کلام رهبر انقلاب ... این‌ها از روی غفلت ... همدیگر را تخریب نکنند و ...


550
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها برکناری سیف، شرط نمایندگان برای پس گرفتن سؤال از روحانی ...


222
به تعبیر رهبر انقلاب ... این‌ها از روى غفلت بود ... همدیگر را تخریب نکنند و ...


977
به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم ... از جناح بندی‌ها ... رهبر انقلاب این سؤال را ...


77
... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ... واقعیت نفوذ غفلت نشود. ... بخش از سخنان رهبر ...


706
... حرم با #رهبر_انقلاب . از سر و ... نظر بوده از آن غفلت نشود.. ... آمریکایی‌ها را از ایران ...


370
... گیری از غفلت برخی دولت‌ها ... از سخنان رهبر انقلاب ... یکی از هدفهای دشمن را نفوذ ...


219
... رهبر معظم انقلاب در این ... دشمن، غفلت از نفوذ دشمن ... نشود - آن‏ها را به ...


954
... رهبر معظم انقلاب ... این‌ها از روى غفلت بود ... همدیگر را تخریب نکنند و از ...