806
رهبر انقلاب «نفوذ ... جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند ... کند/ از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


47
... از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود . ... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


134
... ، از اصل واقعیّت نفوذ غفلت نشود ... رهبر انقلاب: ... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ...


724
... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ... که رهبر معظم انقلاب ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


667
رهبر انقلاب: از "نفوذ ... و جناح‌ها همدیگر را متهم ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


223
... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب: از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود/جناح ها همدیگر را ...


610
مقام معظم رهبری فرمودند: نفوذ خیلی مسئله‌ی مهمی است؛ می‌گویند از نفوذ استفاده‌ی جناحی کردند، خب نکنند؛ اسم را بدون محتوای لازم مطرح نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند.


180
رهبر انقلاب در دیدار با فرماندها گردان های بسیج: از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود/«نفوذِ جریانی» از نفوذ فردی خطرناک‌تر است/کسانی که بسیج را به تندروی و افراط متهم می‌کنند، پروژه‌ی نفوذ دشمن را ...


468
... جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند ... کند/ از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب ...


126
رهبر انقلاب در ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشود ... نکنند و جناح‌ها همدیگر را متهم ...


813
رهبر معظم انقلاب: ... لازم مطرح نکنندو جناح‌ها همدیگر را متهم ... *از اصل واقعیت نفوذ غفلت ...


568
قرارگاه ضد صهیونیستی کمیل - رهبر انقلاب - Anti-Zionist camp Komeil - قرارگاه ضد صهیونیستی کمیل


250
... را در کلام رهبر انقلاب ... این‌ها از روی غفلت ... همدیگر را تخریب نکنند و ...


568
استان‌ها; 852. ... قم متولد شد و از سال 1389 تا اردیبهشت 1393 ... خلبان روس، توجه همگان را جلب ...


391
... ، از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... رهبر انقلاب ... ی نفوذ نکنند، اسم نفوذ را ...


98
... ولی این واقعیّت ها را لجوجان ... رهبر معظم انقلاب از همان ... و تعالی از همدیگر ...


880
به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم ... از جناح بندی‌ها ... رهبر انقلاب این سؤال را ...


690
... که از کید دشمن غفلت نشود. ... را ندارند. رهبر انقلاب ... حوزه ها جای اصل و استثناء را ...


481
... و جناح‌ها همدیگر را متهم ... از اصل واقعیت نفوذ غفلت ... که رهبر معظم انقلاب ...


588
به تعبیر رهبر انقلاب ... این‌ها از روى غفلت بود ... همدیگر را تخریب نکنند و ...