887
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... اگر می خواستم از راجرز درباره باشگاه لیورپول سوال ...


680
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


195
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


879
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


309
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ماه اکتبر جانشین برندن راجرز در لیورپول شد به رسانه ...


238
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


827
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... "واقعا صحبت خوبی با هم داشتیم. راجرز انسان خوبی است.


618
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


257
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


307
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


560
روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با ... روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با آیت ...


851
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


414
برندن راجرز، سرمربی لیورپول به حمایت از نحوه برخورد یورگن کلوپ با ... راجرز از کلوپ ...


598
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


387
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


899
پاسخ دندان شکن بالوتلی به کلوپ و راجرز ... رحمتی بازی با استقلال خوزستان را از دست ...


699
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


258
حمایت راجرز از کلوپ در ... سابق لیورپول به تمجید از نحوه برخورد کلوپ با استوریج و ...


947
روایت وزیر کشور از ملاقاتش با ...


984
روایت وزیر بهداشت از آخرین ملاقاتش با آیت الله هاشمی رفسنجانی