383
در هنر و معماری جستارهای وابسته. معماری; روح زمانه; منابع ...


380
معماری روح ... متشکل از ذهن معمار ، عينيت بنا و ذهن کاربران و ناظران که در درازای زمان در ...


210
روح زمان، نوع تفکر و احساسات یک مقطع زمانی را تشریح می کند.از آنجایی که نوع تفکر و احساسات در معماری نقش اساسی دارند، لذا روح زمان در معماری و در معماری...


534
به بیان ساده تر آیا در معماری امروز ... روح زنانه ومردانه در معماری ... به مرور زمان دقت ...


106
اگر فلسفه روح زمان و معماری، کالبد زمان است، با عوض شدن روح زمان کالبد زمان هم عوض می­شود.


76
تاریخ ، زمان و معماری. ۱) معماری تن تاریخ است . روح سرگردان همه رخدادهای تاریخی معطوف و وابسته به این تن است .


228
بررسی تاثیر معماری بر روح و ... سعی در کنترل نوع معماری شهر ... سال زمان می ...


733
وقتی روح زمان و جاذبه وجادوی کلام ،استحکام متن ولذت ... طراحی و معماری ویلا بالینت در ...


758
فلسفه و رویاها تلاش می کنند تا گنجی از روح معماری ... از زمان تاسیس ... مدرسه معماری در سال ...


546
دانلود مقاله در مورد معماری ... اگر فلسفه روح زمان و معماری کالبد زمان است. با عوض شدن روح ...


480
پايداری به مفهوم ماندگاری، و زنده بودن می تواند در تمامی حوزه ها تعمیم يابد. پايداری در معماری به مفهوم، زنده و سالم ماندن بنای معماری برای سالهای طول...


871
با وجود همة پیچیدگیهای مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن ، بر کسی پوشیده نیست در معماری معاصر ایران ، این واژه دچار بحران شده و به صورت مفهومی انتزاعی درآمده است.


15
با گذر جامعه ایران از دوران کهن به نوین، مرحله متفاوتی در تاریخ این سرزمین آغاز گشته و درست یا نادرست تاکنون نیز ادامه یافته است.


940
چکیده در تمامی فضاهای معماری ... 1393‬روح مکان در باغ ... به مرور زمان و به ...


176
محافظت در برابر اتفاقات هواشناختی، مقیاس خاص عناصر معماری -در ... در طول زمان ... روح است که در ...


105
زمان تقریبی ... وانبساط ودگرگونی روح ... الگویی باشد در طراحی معماری، زیرا علاوه بر ...


931
شاید بتوان گفت معماری از جرگه هنرهایی است که بیش از سایر حرفه‌ها و هنرهای مصنوعه با کالبد و روح مردم در ارتباط است.


990
فضا در معماری ... هزار سال پس از ساخت اهرام، مفهوم پویایی وحرکت و زمان در ... روح و جسم ...


98
مهمترین ویژگی معماری دوران اسلام بسترسازی سیر انسان از کثرت به وحدت است که این نگرش معماری از بعد هنری، ساختاری جهانی و فراتر از زمان و مکان دارد .


373
پاسخ را باید در روح زمان ... بازار تبریز این شاهکار معماری و برنده جایزۀ معماری آقاخان در ...