350
بر روی سنگ قبر من این گونه حک کنید اینخانه زاد روضه و مجنون کربلاست روزی اشک چشم مرا مرحمت ...


195
روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید روزی دیده ای که نذر کرده ی شماست دل را به بال شال عزا بسته ...


986
روزی #اشک_چشم مرا مرحمت ... یاقوت و دُر صیرفیان را رها کنید اشک است جوهری که گهرها در او گم است


877
روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید. ... همسایه رسول مکرم کنی مرا روزی که اشک و خون تو در قتلگاه ریخت .


897
روزی #اشک_چشم مرا مرحمت ... روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید روزی دیده ای که نذر کرده ...


809
شکر خدا که روزی ام از سفره ... روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید. روزی دیده ای که نذر کرده ...


795
بر روی سنگ قبر من اینگونه حک کنید این خانه زاد ... روزی اشک چشم مرا مرحمت ...


518
روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید روزی دیده ای که نذر کرده ی شماست دل را به بال شال ... زین کنید ...


695
شُستی با اشک وقتی، مزار زهرا ... جان مرا بگير حوالي ... شکر خدا که روزی ام از سفره ...


605
بر روی سنگ قبر من این گونه حک کنید. اینخانه زاد روضه و مجنون ... روزی اشک چشم مرا مرحمت ...


649
بر روی سنگ قبر من این گونه حک کنید. اینخانه زاد روضه و مجنون ... روزی اشک چشم مرا مرحمت ...


529
شکر خدا که روزی ام از سفره ... روزیِ اشک چشم مرا مرحمت کنید . روزیِ دیده ای که نظر کرده ...


458
بر روی سنگ قبر من اینگونه حک کنید این خانه زاد ... روزی اشک چشم مرا مرحمت ...


896
اشعار مدح امام حسین علیه السلام-Notice of praise in front of emam Hussein


778
یک چشم او مطابق صد ... ما را چه ارزشی است، به این چند قطره اشک. ... بیشتر، ناز طبیبانه مرا ...


801
روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید. روزی دیده ای که نذر کرده ... پس روزی جنون من امشب رسیده ...


920
ghasemiyoon.blogfa.com


71
زد از خیام آتش زبانه زهرا و اشک دانه دانه ... روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید. روزی دیده ای که نذر ...


551
عافیت چشم مدار از منِ میخانه نشین / که دَم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم - حافظ


351
معرفی آخرین خبر - معرفی بسته فرهنگی حلقه وصل به مناسبت طلیعه ماه محرم؛ ز نو آمدم محرم ...