999
‌ اگر مبدأ حركت پايتخت باشد، فاصله تهران تا قزوين 135 ... اولين روستايي كه از وسط ... جولادك ...


722
موقعيت: استان قزوين ... مركز بهداشتي درماني روستايي زوارک ... 2000 جولادك;


454
مركز بهداشتي درماني روستايي زوارک . وضعيت جغرافيايي. واقع در بخش رودبار الموت شرقی شهرستان قزوين


667
بعداز طي فاصله 135 كيلومتري بزرگراه تهران – قزوين به ... روستايي كه در ارتفاع ... جولادك; هيئت ...


318
اسطلبر (يا همان عسلور در گويش محلي) دهستاني است در ۸۵ كيلومتري شهر قزوين كه از شمال به روستاي شمس كلايه ،ازجنوب به روستاي اناده، از غرب به روستاي معلم كلايه واز شرق به زمينهاي كشت ديم روستا به ...


833
روستاي جولادك. ... ها و خانه‌هاي روستاييِ محصور در ... تنکابن- قزوين که تماماً از ...


62
كتابخانه مجازي حصار خروان - جغرافياي روستائي(3) كوچنان - رساله‌هايي فرهنگي- بوم شناختي براي مردم شرق استان قزوين - كتابخانه مجازي حصار خروان


940
در محدوده روستاي اسطلبر ادارات آب روستايي ... است .جوانان نيز در ادارات بخش يا شهر قزوين ...


90
GEO82Xls/GEO82Xls.XLS29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 راهنما _g7000 _g7001 …


994
قزوين 01 2 بوئين زهرا ... جولادك 237747 خشكچال ... خانه ويلايي روستايي