951
متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک ...


4
... 1313 تأسیس و پس از انتشار ... روش واحد چاپ و انتشار ... انتشار ماهنامه، مطالب و ...


180
1.با نام کاربری و رمز عبور ... درخواست انتشار رسانه به ... دفتر نشریه را تأسیس ...


478
اخبار > انتشار پانزدهمین شماره دو ماهنامه الکترونیکی ... هماهنگ کشوری osce دستیاران قلب و ...


939
قبل از تأسیس و انتشار مجله ماهنامه ... رفتم و می دانستم که با این روش ... تأسیس مجله مکتب ...


155
- آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی - درخواست صدور مجوز انتشار نشریه - ...


919
وظیفه اصلی اداره امتیازات رسیدگی به درخواست اخذ امتیاز نشریات است. همچنین تقاضای تغییر صاحب‌امتیاز، مدیرمسؤول و نیز سایر تغییرات در مشخصات نشریات مجوزدار در این اداره‌ مورد رسیدگی قرار می ...


279
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم ...


463
دوست عزیز! اگر از این مقاله خوشتان آمده عضو تلگرام ماهنامه شبکه شوید تا از انتشار هزاران راهنمای خرید و مقاله دیگر مطلع شوید.


514
... به جای « ماهنامه خبری، فرهنگی و ... جنبش» تأسیس و راه ... از روش حضوری و ...


86
دستورالعمل اجرایی‌ نشریات‌ علمی‌ پژوهشی دانشگاه‌ علوم پزشکی کاشان مقدمه‌: فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد.


299
مدیر gem از و ضعیت کارآفرینی در ... عناوین ماهنامه کارآفرینی ستکا ... تاریخ انتشار توسط ناشر ...


12
در سال 1371 ‌روش‌ چاپ ... بندی‌؛ ماهنامه چاپ‌ و انتشار. ... در 1361 ‌تأسیس‌ و سال‌ بعد به ...


358
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری از تاسیس ... ماهنامه ... انتشار مطالب ...


863
دفتر توسعه دولت الکترونیکی وزارت بازرگانی در راستای تحقق اهداف کلان دولت الکترونیکی در بخش بازرگانی کشور، اقدام به انتشار ماهنامه دولت الکترونیکی نموده است.


990
ششمین شماره ماهنامه پزشکی ... فواید تاسیس «سازمان غذا و ... انتشار یافته و در ...


430
... به روش‌های غیر ایمن و توصیه ... به انتشار ماهنامه‌ای ... ریویو و تأسیس شبکه ...


122
این نشریه به عنوان یک ماهنامه فعال در زمینه ... توجه1- انتشار این مجله هم ... بر انگیزه، روش و ...


995
... امکانات و روش ... خاص به توسعه و تأسیس فلسفه دین ... و پژوهشی و انتشار ماهنامه ...


635
نشریه ی دنیای تغذیه تا کنون با قریب به یکصد و بیست شماره انتشار ... روش تهیه ی ... تاسیس و بهره ...