892
معاون آموزشی وزارت بهداشت از رونمایی سند اهداف و استانداردهای ارائه خدمت بر بیماری دیابت ...


6
معاون اموزشی وزارت بهداشت از رونمایی سند اهداف و استانداردهای ارایه خدمت بر بیماری دیابت ...


134
رئیس ستاد بزرگداشت هفته سلامت در نشست خبری هفته سلامت، از رونمایی برنامه ملی پیشگیری از ...


929
بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر ... در این راستا سند ملی پیش‌گیری و کنترل ... رونمایی از ...


989
کنفرانس علمی پیشگیری و کنترل دیابت ... از 9 سند رونمایی ... از بیماری های غیرواگیر از ...


740
تدوین سند ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر ... و کنترل بیماری‌های ... دیابت، بیماری‌های ...


428
بر اساس جدیدترین تحقیق منتشر شده بیماری‌های دیابت و چاقی دلیل صدها هزار مورد سرطان در ...


763
بیماری‌های غیرواگیر ... برنامه کنترل بیماری های غیر ... شد، از سند ملی دیابت رونمایی ...


756
... دیابت از سراسر کشور بر ضرورت ... کنترل بیماری‌های ... دیابت کشور رونمایی شد ...


335
آنان می گویند نقش تغذیه در کنترل دیابت ... **ضرورت آگاهی مردم از ... از بیماری های غیرواگیر ...


593
دیابت در زمره بیماری های ... باید پیش از بارداری بیماری های ... سند راهبردی کنترل و ...


388
اخبار اخبار پزشکیخطر شیوع بیماری های غیرواگیر در کشور را باید ... مغز انسان چطور از زمان ...


732
پیام رییس جمهور به کنفرانس جهانی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر


237
- برگزاری آیین رونمایی از ... خدمات مشاوره اي يكي از ضرورت ... - کارشناس بیماری های غیرواگیر ...


40
بیماری‌های غیرواگیر جای ... و کنترل دیابت از ... بخشی از سند بیماری‌های غیرواگیر که ...


517
... از بیماری های ... از بیماری های غیرواگیر با ... در سند ملی کنترل بیماری های ...


631
... کنونی، بیماری‌های غیرواگیر به ... از دیابت ... از بیماری های غیرواگیر سند مهم ...


603
... مدیریت بیماری های غیرواگیر who ... از «سند ملی کنترل دیابت ... سند ملی دیابت رونمایی ...


221
سمنان- ایرنا- دیابت از جمله بیماریهای غیرواگیر در حال افزایش و مرگ خاموش نام گرفته است ...


750
... از سند بیماری‌های دیابت/ضرورت کنترل بیماری‌های غیرواگیر . معاون اموزشی وزارت بهداشت از ...