994
مَگَس ‌ها یا ... مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و ...


237
... ,رژیم غذای دکتر کرمانی,غذای رژیمی گیاهی,غذای رژیمی برای افراد چاق,رژیم های غذایی ... مگس ...


243
آکاایران,یک رژیم خوب برای لاغر شدن,یک رژیم غذایی خوب برای لاغری,یک رژیم غذایی ... بیماری مگس ...


634
وی با بیان اینکه مگس پران نیازی به ... بعضی محققین اعتقاد دارند رژیم غذایی مناسب، مصرف ...


998
تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.;


336
آنان تاکید کردند که عوامل ژنتیکی و رژیم غذایی در مبارزه با ... مگس میوه در ۶۰ درصد ژنها و ...


284
رژیم غذایی. مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و منبع ...


514
مرغ مگس; ماده black-chinned hummingbird: طبقه‌بندی ... رژیم غذایی ...


303
... از همنوعان خود که رژیم غذایی ... دوی این معیارها، مگس‌های دارای رژیم ارگانیک ...


516
مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و منبع غذایی مهمی ...


178
آنان تاکید کردند که عوامل ژنتیکی و رژیم غذایی در مبارزه با پیری موثر ... مگس میوه در ۶۰ درصد ...


780
مرغ مگس یا مرغ مگس‌خوار یا مگس ... رژیم غذایی ...


459
مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و منبع غذایی مهمی ...


699
مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و منبع غذایی مهمی ...


312
این است که همستر هم مانند انسان نیاز به تنوع در رژیم غذایی خود دارد ... سوسک، زنبور و مگس ...


471
سمپاشی مگس مَگَس به دسته‌ای از ... مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در ...


692
رژیم غذایی شما باید هوشمندانه انتخاب شود تا بتوانید با زحمت کمتر به اهداف تناسب اندام ... مگس ...


95
مَگَس به دسته‌ای از حشرات از ... مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای ...


672
... های بالغ از شهد گل تغذیه می کنند.طول لوله گوارش با توجه به نوع رژیم غذایی ... مگس Glossinaدر ...


512
بهترین رژیم غذایی برای ... در حالیکه خوراک پرندگان مانند حشرات، کرم ها و مگس ها، چندان جذاب ...