385
درخت خرما درخت خرما ... ریشه واژه. واژه ... خوشه نخل، زمانی که در غلاف خود قرار دارد و هنوز چوبی ...


725
اندامهای رویشی نخل خرما ریشه درخت خرما چون تک لپه است ریشه اصلی ندارد بلافاصله پس از آن که ...


997
وقتی درخت نخلی قطع میشود گویی انسانی به قتل رسیده و درخت بسیار مقدسی است.و این بخاطر شباهت ...


581
درخت نخل توانايى اين را دارد كه خود را به نوسانات ميزان رطوبت خاك كه تحملش براى اكثر درختان ...


752
نخل دارای ریشه های هوایی است که در زیر دمبرگهای ... درخت خرما به دلیل مقاومت نسبی بالایش ...


379
معرفی و فروش انواع گونه های درخت نخل/ پالم زینتی/ فروش درختان تنومند و بزرگ/ انواع گیاه نخل ...


121
ریشه‌کنی درخت نخل توسط افراد ناشی منجر به نابودی یک دستگاه وانت و وارد شدن خسارت سنگین به ...


359
نخل: درخت نخل از آن ... قرار می گیرد این هوای سرد آسیب زیادی به درخت می زند اما خوش بختانه ریشه ...


698
بجز كلمه نخل نام نوعی خاص از درخت ... مردم معتقدند خرمای خوب را وقتی می توان چید كه ریشه درخت ...


881
9/30/2010 · درخت نخل طبقه بندی ... نخل خرما میتواند حالت غرقابی خاک را بدلیل وجود حفرات هوا روی ریشه های ...


138
درخت نخل درخت ... بیشتر هم می شود اما نخل نه سرش را که قطع کردی می میرد، مهم نیست ریشه اش ...


7
نخل استیلت یا ... خود که همان ریشه ها باشند در…,نخل ... سایه اندازی درخت دیگر میتواند ...


879
پالم (نخل) واشنگتونیا Washingtonia به خانواده Aecaceae و راسته Arecales تعلق دارد که با نام عمومی پالم ...


749
درخت خرما; درخت ... واژه خرما ریشه و بنیاد فارسی داشته و از زبان ... در ایران نخل و خرما از دوران ...


475
بجز كلمه نخل نام نوعی خاص از درخت ... مردم معتقدند خرمای خوب را وقتی می توان چید كه ریشه درخت ...


830
نَخل مُرداب (با ... از آنجایی که این گیاه طبیعتاً به وسیله قرار گرفتن در آب رشد کرده و ریشه می ...


385
درخت نخل درخت ... تو گویی این درخت نبات نیست، چیزی شبیه به آدمیزاد و بی جهت نیست ریشه اش در ...


140
خرما ، درخت نخل ... بیشتر هم می شود اما نخل نه سرش را که قطع کردی می میرد، مهم نیست ریشه ...


13
درخت نخل درخت نخل ... بیشتر هم می شود اما نخل نه سرش را که قطع کردی می میرد، مهم نیست ریشه اش در ...


869
نخل شمعم که بود ریشه ٔ من در سر خویش . ... درخت مانندی که از موم و کاغذ و پارچه و جز آن سازند و ...