304
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت ... یک میلیون و 300 هزار نفر ... و دریافت ویزای اربعین ...


305
... حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از ... رییس سازمان حج و زیارت، در ... و هزینه ویزای اربعین.


746
** مدارک لازم برای دریافت ویزای اربعین. ... یک میلیون و 600 هزار ... رییس سازمان حج و زیارت ...


663
... کنون یک میلیون و 350 هزار نفر ... رییس سازمان حج و زیارت تا ... ویزای گروهی دریافت ...


509
رییس سازمان حج و زیارت ... اند و یک و نیم میلیون نفر ... 25 هزار زائر ثبت‌نام کردند ...


143
... رییس سازمان حج و زیارت ... شامل 61 هزار نفر زائر و سه هزار نفر ... صدور سریع ویزای اربعین;


632
... عالیات سازمان حج و زیارت، ویزای عراق ... میلیون و 100 هزار نفر ... در اربعین دریافت شود ...


593
رییس سازمان حج و زیارت نیز ... 100 هزار ویزای اربعین به ... یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ...


21
... یک میلیون و 600 هزار ویزای ... طبق یک آمار 100 هزار نفر و ... رییس سازمان حج و زیارت ...


359
... سازمان حج و زیارت ... یک میلیون و 300 هزار نفر از زائران اربعین در سامانه ثبت نام کرده و ویزای ...


372
طبق اعلام رییس سازمان حج و زیارت تا ... دریافت ویزای ... از یک میلیون و 350 هزار نفر در ...


989
به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت ... هزار نفر در ایام اربعین ... یک میلیون و 800 هزار ...


807
ساعت24-رییس سازمان حج و زیارت ... در اربعین یک میلیون و 750 نفر ... و 200 هزار تومان دریافت ...


185
رییس سازمان حج و زیارت نیز ... حدودا یک میلیون و 920 هزار ریال ... 100 هزار ویزای اربعین به ...


496
... تا کنون یک میلیون و 350 هزار نفر برای ... رییس سازمان حج و زیارت نیز ... ویزای اربعین در ...


135
رییس ستاد مرکزی اربعین با ... ورود بیش از یک میلیون زائر ... میلیون و 200 هزار نفر ...


549
روابط عمومی سازمان حج و زیارت نسبت به ... از مرز ۲ میلیون نفر ... زائران اربعین با یک ...


560
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت ... اربعین ویزا دریافت کردند. ... یک میلیون و 100 هزار نفر ...


53
رییس سازمان حج و زیارت نیز ... حدودا یک میلیون و 920 هزار ریال ... 100 هزار ویزای اربعین به ...


571
حالا براساس اعلام رییس سازمان حج و زیارت ... هزار نفر ثبت نام کردند و ... و هزینه ویزای اربعین.