519
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


182
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


457
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


753
... رییس هیات مدیره انجمن ... انتخاب رییس هیات مدیره ... سینمای ایران انتخاب ...


312
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


525
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


296
هیات مدیره و بازرسان انجمن مدیران رسانه انتخاب شدند. ایرنا - همزمان با برگزاری مجمع عمومی ...


213
اعضای جدید هیات مدیره انجمن ... انیمیشن ۴ انجمن صدای سینمای ایران ... خیابان انتخاب می شد نه ...


894
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد ... انتخاب


859
هیات مدیره جدید انجمن صدای سینمای ایران ... انتخاب شد.انجمن صدای ... رییس هیات مدیره انجمن ...


411
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد ... انتخاب


947
هیات مدیره جدید انجمن صدای سینمای ایران ... انتخاب شد.انجمن صدای ... رییس هیات مدیره انجمن ...


983
... بخش مسابقه سینمای ایران سی و ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


42
نتیجه انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن ... البدل هیات مدیره و ... سینمای ایران ...


854
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


17
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


743
... هیات مدیره آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به عنوان رییس بعدی این سازمان انتخاب شد. ... انجمن ...


666
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد. ...


304
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


887
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...