867
... صدای سینمای ایران انتخاب شد. محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... سینمای ایران ...


42
... هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد : : محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


516
... هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... سینمای ایران طی نشستی رییس هیات ...


380
... انجمن صدای سینمای ایران ... هیات مدیره انجمن صدای ... شد و بر نقش محوری انجمن ...


118
... رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... رییس هیات مدیره انجمن صدای ...


678
اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب ... اعضای هیات مدیره انجمن صدای ... منتشر شد;


597
ورزش ایران ورزش جهان کشتی فوتبال ورزش کارگری انتخابات 96 رسانه‌ها ویژه نامه نمایشگاه ...


817
... صمدیان رییس هیات مدیره انجمن ... مدت یک سال انتخاب شد. ... صدای سینمای ایران انتخاب ...


453
... رییس انجمن صدای سینمای ... ایران درباره انتخاب رضا ... سینما، هیات مدیره این ...


99
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


953
... رییس انجمن صدای سینمای ... ایران درباره انتخاب رضا ... سینما، هیات مدیره این ...


257
... به‌عنوان رییس هیات مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ... صدای سینمای ایران انتخاب ...


307
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


226
سبک زندگی تاریخ چای ایران را در موزه چای لاهیجان تماشا کنید گیلان آثار و برکات حضور دائمی ...


145
... هیأت‌مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رئیس هیأت‌مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ...


499
... صدای سینمای ایران انتخاب ... هیات مدیره انجمن صدای ... انجمن انتخاب شد. انجمن صدای ...


477
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


780
سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران شد. ... انتخاب رییس هیات مدیره ...


325
سید صادق موسوی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد ... انجمن سینمای ...


55
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...