639
رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی خانه سینما انتخاب شد ... ۰۰ هنر > سینمای ایران ...


465
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


604
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. به گزارش ...


958
رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی خانه سینما انتخاب شد ... ۰۰ هنر > سینمای ایران ...


6
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... ایران در ...


703
انجمن صدای سینمای ایران. ... در مورد انتخاب hdr چه خصوصیاتی را باید در نظر داشته باشیم؟


513
... انجمن صدای سینمای ایران ... شد. انجمن صدای سینمای ... انتخاب اعضای هیات مدیره ...


896
انجمن صدای سینمای ایران ... انتخاب شد. انجمن صدای ... به انتخاب اعضای هیات مدیره ...


201
سارا قراچه داغی رییس هیات مدیره انجمن صنفی ... خانه سینما شد. ... سینمای ایران.


905
... اعضای جدید هیات مدیره انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب ... سینما برگزار شد ...


469
... اعضای هیأت‌مدیره انجمن ... بازیگران سینمای ایران انتخاب ... کشور عرضه شد. ...


35
... هیات مدیره انجمن صدای ... انجمن صدای سینمای ایران به ... با انتخاب و ...


398
رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی خانه سینما انتخاب شد. ... رییس هیات مدیره ...


400
... رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای ... انجمن سینمای جوانان ایران » شد .


220
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ... هیات انتخاب سینمای ایران ... ایران انتخاب شد ...


324
... انجمن سینمای ... هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب شد. ...


350
... داغی رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه خانه سینما شد.. ... ایران ...


727
سید صادق موسوی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد. به گزارش ...


303
... رئیس هیأت مدیره و ... انجمن سینمای ... سینمای جوانان ایران شد ...


259
... رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد. ... انجمن سینمای ...