568
... مسابقه سینمای ایران در این ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


230
... بازار را گرفت رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد ... رییس سازمان سینمایی ...


7
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


718
... شدند اعضای هیأت مدیره انجمن ... عکاسان سینمای ایران انتخاب شد. ... صدای ایران ...


826
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


944
هفتمین شب با شکوه فیلمنامه نویسان سینمای ایران برگزار شد ... رییس انجمن ... هیات‌مدیره ...


345
... مسابقه سینمای ایران در ... هیات مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد. ...


893
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


504
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


946
سینمای ایران وارد دوران جدیدی شده ‌و ما ... (نایب رییس انجمن) ... (عضو هیئت مدیره انجمن) ...


562
سینمای ایران وارد دوران جدیدی شده ‌و ما ... (نایب رییس انجمن) ... (عضو هیئت مدیره انجمن) ...


41
هفتمین شب فیلمنامه نویسان سینمای ایران برگزار شد ... (نایب رییس انجمن) ... هیات مدیره انجمن ...


33
... مسابقه سینمای ایران در ... هیأت مدیره انجمن ... خانه سینما انتخاب شد.


48
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


363
نوشته هفتمین شب فیلمنامه نویسان سینمای ایران برگزار شد ... رییس انجمن ... هیات‌مدیره ...


438
«بهرام بدخشانی»، «کمال تبریزی»، «حسن خجسته»، «خسرو دهقان»، «رسول صدرعاملی»، «فرشته طائرپور» و «محمدرضا فروتن» داوران آثار بخش مسابقه سینمای ایران شدند.


863
به گزارش خبرنگار مهر، نشست جشن مستقل سینمای مستند ایران صبح امروز ۱۲ تیرماه با حضور سام کلانتری رییس جشن مستقل سینمای مستند، رامین حیدری فاروقی رییس هیأت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان سینمای ...


303
اسماعیل عفیفه به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) انتخاب شد./


196
به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ... سینمای جوانان ایران با ... هیأت انتخاب و ...


414
... مراسم هفتمین شب فیلمنامه نویسان سینمای ایران ... رییس انجمن ... و هیات‌مدیره ...