517
مباحث اولیه; اهورامزدا; زرتشت; اشه; ایران; فرشتگان و شیاطین; امشاسپندان · ایزد; اهوراها · دیو


150
زرتشت اهورامزدا را سرچشمهٔ آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد.


761
اهورامزدا یعنی چی ، اهورامزدا کیست ،آیا اهرورامزدا اسم خداست ، نقش اهورامزدا در دین زرتشت ...


866
خدای زرتشت، اهورامزدا. پروفسور آسموسن درباره خدای زرتشت می گوید: «روح و فکر زرتشت در تسخیر ...


989
اهورامزدا خداي يگانه ايرانيان باستان و زردشتيان است. به اعتقاد زردشتيان او خداي يكتا ...


14
اصول دین زرتشتی شامل تقابل اهریمن و اهورامزدا ... در حالی که براساس نظرات زرتشت، اهورامزدا ...


3
زرتشت: اهورامزدا. ... طبق احادیثی که ذکر شد پیامبر و امیرالمومنین دین زرتشت رو قبول داشتند .


456
تاریخ ما » معانی‌ اهورا 5-1- اشو زرتشت‌ خداوند را به‌ نامهای‌ اَهورا ، مَزدا ، اَشا یا ...


332
اَهورامَزدا - اهورامزدا خدای اشو زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر دانایی و مهر آفرید.


138
اهورامزدا، سرزمین آریا را بهترین سرزمینها ... این‌شهر محل‌ظهور زرتشت‌و مرکز تبلیغات‌وی ...


288
زرتشت در ایران - اهورا مزدا - ... اهورامزدا خیرخواه بندگانش است و ستایش ایشان را می شنود.


217
اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده ... گاتاهای زرتشت; اهورامزدا


136
اهورامزدا در سخنان زرتشت «گاتاها» به منظور آشنایی دقیقتر و داوری منصفانه لازم است نظر ...


32
زرتشت اولین و ... و به او فرمان داد که روانش را پاک کند، آن گاه صعود کرده و در پیشگاه اهورامزدا ...


908
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


398
زرتشت جز از اهورامزدا خدای دیگری نمی‌شناسد. زرتشت از گروه پروردگاران پیشین رو گردان است.


792
اهورامزدا خدای یگانه ایرانیان باستان و ... اما زرتشت در میان همه این نامها و صفات، مزدا ...


30
‎اهورا مزدا خدای زرتشت‎. 713 likes. ‎بنام خدای زرتشت اهورا ... اهورامزدا در اوستا بيش از هفتاد ...


424
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


995
لوگوی اهورامزدا ... زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت (در اوستا زَرَثوشْتَرَ به تعبیری به ...