845
مباحث اولیه; اهورامزدا; زرتشت; اشه; ایران; فرشتگان و شیاطین; امشاسپندان · ایزد; اهوراها · دیو


793
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار یا فاعل شری وجود ندارد.


708
اهورامزدا یعنی چی ، اهورامزدا کیست ،آیا اهرورامزدا اسم خداست ، نقش اهورامزدا در دین زرتشت ...


753
خدای زرتشت، اهورامزدا. پروفسور آسموسن درباره خدای زرتشت می گوید: «روح و فکر زرتشت در تسخیر ...


635
در سراسر گات ها اهورامزدا براي زرتشت […] پارسیان دژ – تاریخ ایران ایران باستان ایران ...


624
جهانگیر اوشیدری در سال 1299 در کرمان و در خانواده ای که پشت در پشت موبد بودند زاده شد. او ...


535
به منظور آشنایی دقیقتر و داوری منصفانه لازم است نظر زرتشت را در کلام خود او گاتاها بجوییم ...


776
کوروش بزرگ و آیین زرتشت - اهورامزدا در سخنان زرتشت «گاتاها» - کوروش تا جاودان زنده ای ما ...


415
در حالی که براساس نظرات زرتشت، اهورامزدا یگانه آفریدگار جهان مادی و سرچشمه همه نیکی ها و ...


959
لومل معتقد است مغان که وظیفه کهانت را در جامعه مادها به عهده داشته اند پس زرتشت برای حفظ ...


398
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار یا فاعل شری وجود ندارد.


853
لومل معتقد است مغان که وظیفه کهانت را در جامعه مادها به عهده داشته اند پس زرتشت برای حفظ ...


293
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


814
مهندس جلال الدین آشتیانی می نویسد: از این سرود چنین بر می آید که حتی در زمان خود او نیز ...


89
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


79
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


353
9/18/2014 · در سراسرِ گات‌ها، اهورامزدا براي زرتشت، تنها خداي توانا و آفريننده‌ي دانا است.


885
به خشنودی اهورامزدا - زرتشت پیامبر اهورایی ایران هَسه. (زرتشتیان مازندران)


313
باورمندي به ايين بهي بر 10 چيز استوار است: 1 هستي و يكتايي اهورامزدا 2 رسالت و پيامبري اشو زرتشت


711
اَهورامَزدا - اهورامزدا خدای اشو زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر دانایی و مهر آفرید. او ...