20
مباحث اولیه; اهورامزدا; زرتشت; اشه; ایران; فرشتگان و شیاطین; امشاسپندان · ایزد; اهوراها · دیو


362
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد.


247
در سراسر گات ها اهورامزدا براي زرتشت […] پارسیان دژ – تاریخ ایران ایران باستان ایران ...


664
اهورامزدا یعنی چی ، اهورامزدا کیست ،آیا اهرورامزدا اسم خداست ، نقش اهورامزدا در دین زرتشت ...


200
خدای زرتشت، اهورامزدا. پروفسور آسموسن درباره خدای زرتشت می گوید: «روح و فکر زرتشت در تسخیر ...


972
در حالی که براساس نظرات زرتشت، اهورامزدا یگانه آفریدگار جهان مادی و سرچشمه همه نیکی ها و ...


886
جهانگیر اوشیدری در سال 1299 در کرمان و در خانواده ای که پشت در پشت موبد بودند زاده شد. او ...


468
به منظور آشنایی دقیقتر و داوری منصفانه لازم است نظر زرتشت را در کلام خود او گاتاها بجوییم ...


54
اَهورامَزدا - اهورامزدا خدای اشو زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر دانایی و مهر آفرید. او ...


554
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


432
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


230
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد.


525
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


762
اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده روشنی و تاریکی و ... زرتشت ...


883
باورمندي به ايين بهي بر 10 چيز استوار است: 1 هستي و يكتايي اهورامزدا 2 رسالت و پيامبري اشو زرتشت


285
در سراسر گات ها اهورامزدا برای زرتشت یکتا خدای توانا آفریننده و دانا است که در بالا ترین ...


934
اهورامزدا يعني چي ، اهورامزدا كيست ،آيا اهرورامزدا اسم خداست ، نقش اهورامزدا در دين زرتشت ...


81
زرتشت ایرانی نیست!!! محقق شهیر و گرامی کشورمان مهندس جلال الدین آشتیانی در کتاب «زرتشت ...


315
کوروش بزرگ و آیین زرتشت - اهورامزدا در سخنان زرتشت «گاتاها» - کوروش تا جاودان زنده ای ما ...


457
به خشنودی اهورامزدا - زرتشت پیامبر اهورایی ایران هَسه. (زرتشتیان مازندران)