480
مباحث اولیه; اهورامزدا; زرتشت; اشه; ایران; فرشتگان و شیاطین; امشاسپندان · ایزد; اهوراها · دیو


781
زرتشت اهورامزدا را سرچشمه آفرینش می‌داند و در مقابل او، آفریدگار یا فاعل شری وجود ندارد.


524
خدای زرتشت، اهورامزدا. پروفسور آسموسن درباره خدای زرتشت می گوید: «روح و فکر زرتشت در تسخیر ...


848
اهورامزدا یعنی چی ، اهورامزدا کیست ،آیا اهرورامزدا اسم خداست ، نقش اهورامزدا در دین زرتشت ...


334
تاریخ ما » معانی‌ اهورا 5-1- اشو زرتشت‌ خداوند را به‌ نامهای‌ اَهورا ، مَزدا ، اَشا یا ...


670
زرتشت: اهورامزدا (جهت دریافت کلیک کنید)


426
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


376
جهانگیر اوشیدری در سال 1299 در کرمان و در خانواده ای که پشت در پشت موبد بودند زاده شد. او ...


653
کوروش بزرگ و آیین زرتشت - اهورامزدا در سخنان زرتشت «گاتاها» - کوروش تا جاودان زنده ای ما ...


859
خداوند، سرزمین‌آریا را بهترین‌سرزمینها آفرید کهن‌ترین‌سند تاریخی‌در مورد مهاجرت‌و ...


730
جهانگیر اوشیدری در سال 1299 در کرمان و در خانواده ای که پشت در پشت موبد بودند زاده شد. او ...


497
کوروش بزرگ و آیین زرتشت - اهورامزدا در سخنان زرتشت «گاتاها» - کوروش تا جاودان زنده ای ما ...


642
خداوند، سرزمین‌آریا را بهترین‌سرزمینها آفرید کهن‌ترین‌سند تاریخی‌در مورد مهاجرت‌و ...


793
فروهر بعنوان اهورامزدا، خداوند هند و اروپا (جهان آریایی) شناخته شده است. در صورتیکه فروهر را ...


899
واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر ...


907
باورمندي به ايين بهي بر 10 چيز استوار است: 1 هستي و يكتايي اهورامزدا 2 رسالت و پيامبري اشو زرتشت


414
به خشنودی اهورامزدا - مقالات زرتشتی - زرتشت پیامبر اهورایی ایران هَسه. (زرتشتیان مازندران)


408
مهندس جلال الدین آشتیانی می نویسد: از این سرود چنین بر می آید که حتی در زمان خود او نیز ...


30
لومل معتقد است مغان که وظیفه کهانت را در جامعه مادها به عهده داشته اند پس زرتشت برای حفظ ...


282
به منظور آشنایی دقیقتر و داوری منصفانه لازم است نظر زرتشت را در کلام خود او گاتاها بجوییم ...