533
زمان وقوع به وقت محلي: بزرگي: عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) طول جغرافيايي (درجه - شرقی) عمق


930
زمين لرزه‌اي به بزرگي چهار درجه در مقیاس ریشتر حوالی جاجرم در خراسان شمالی را تکان داد.


583
لحظاتی پیش زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر جاجرم در جنوب غربی خراسان شمالی را تکان داد.


248
زلزله بدون خسارت جاجرم ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق ...


892
زلزله بدون خسارت جاجرم ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق ...


999
زلزله ای به بزرگی 3 و شش دهم ریشتر شهر جاجرم در استان خراسان شمالی را به لرزه درآورد.


665
ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق 10کیلومتری زمین، جاجرم را ...


999
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح امروز(جمعه) جاجرم در استان ...


89
زلزله‌ای به بزرگی چهار ریشتر ساعت 2 و هشت دقیقه و 43 ثانیه حوالی جاجرم در استان خراسان‌شمالی ...


286
بجنورد - ایرنا - زلزله ای به قدرت 3.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی جاجرم در جنوب ...


170
زلزله‌ای به بزرگی چهار ریشتر ساعت 2 و هشت دقیقه و 43 ثانیه حوالی جاجرم در استان خراسان‌شمالی ...


9
بجنورد - ایرنا - زلزله ای به قدرت 3.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی جاجرم در جنوب ...


705
www.parsine.com


72
ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق 10کیلومتری زمین، جاجرم را ...


522
زلزله ای به بزرگی سه ریشتر جاجرم را لرزاند. ... هنوز از این زلزله، خسارتی گزارش نشده است. ...


891
ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق 10کیلومتری زمین، جاجرم را ...


76
ساعت 17 و 42دقیقه عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر در عمق 10کیلومتری زمین، جاجرم را ...


446
فارس: مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: زلزله‌ای به بزرگی 8/2 ریشتر در مقیاس امواج درونی ...


477
جاجرم و 17 روستای ... ساعت 7 و 2 دقیقه صبح امروز پنجشنبه سوم فروردین، زلزله ای با قدرت 3 و ...


140
مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: زلزله‌ای به بزرگی 8/2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ...