656
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


865
شب بود بیابان بود زمستان بود ... سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و ...


562
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


976
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


70
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در اغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی جان بود در پیش ان سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غافل میکوشیدم بهرش از جان و دل می ...


281
12/18/2017 · شب بود و تاریک و ... باران است، سرمای زمستان بود. ... بود بوران بود سرمای فراوان ...


798
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


814
خاطره سکسی با زبان شعر زمستان بود و سرمای فراوان ..... شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد .....


205
Shab Bood from IranSong Server Online آهنگ شب بود گروه کیوسک متن و ... زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان بود


376
6/28/2008 · شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان بود در فکر آن سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غ...


598
Shab Bood from IranSong Server Online آهنگ شب بود گروه کیوسک متن و ... زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان بود


9
6/27/2008 · شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان بود در فکر آن سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غ...


38
11/25/2017 · شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان بود از بهر آن سیمینبر خوشگل از جسم و جان خود بودم غا...


664
شب بود بیابان بود زمستان بود. بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود.


222
دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای دلسا به نام شب بودشب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود


561
شب بود بیابان بود, فریدون فرخزاد/پوران/شهرام شب پره, ,شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان بود از بهر آن سیمینبر خوشگل از جسم ...


354
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


728
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


842
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


98
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود. بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود.