99
زمستان بود و سرمای فراوان **** شبی تاریک از شبهای تهران . شبی کیری شبی تخمی پر از درد **** چو در ...


704
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


397
زمستان و سرماخوردگی زمستان و سرما زمستان بود و سرمای فراوان زمستان بود و سرماي فراوان


368
شب بود بیابان بود زمستان بود ... سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و ...


254
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود


316
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


895
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران. شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


227
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در اغوشم هراسان بود از سردی ...


788
شب بود بیابان بود زمستان بود. بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود.


990
بوران بو، درنده فراوان بو. من بوم و می ... سرمای زمستان بود. ... بود بوران بود سرمای فراوان ...


952
(زمستان بود و سرمای فراوان)-[زمستان بود و سرمای فراوان]-


891
شب بود بیابان بود زمستان بود. بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی جان بود.


211
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


158
... بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و ...


963
دانلود آهنگ زمستان بود از ... اهنگ و موزیک mp3, زمستان بود,فریدون ... سرمای فراوان بود


462
شب بود، بیابان بود، زمستان بود. بوران بود، سرمای فراوان بود. ... از سردی افسرده و بی جان بود ...


982
2/5/2013 · ... ترانه سرا شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود ... و بی‌جان بود


339
1/26/2013 · شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از ...


652
بوران بود سرمای فراوان ... شب بود بیابان بود زمستان بود ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


418
... زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان ...