182
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


75
زمستان بود و سرمای فراوان **** شبی تاریک از شبهای تهران . شبی کیری شبی تخمی پر از درد **** چو در سوراخ بچه خایه مرد .


875
شب بود بیابان بود زمستان بود ... سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و ...


737
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


903
فریدون فرخزاد - شب بود بیابان بود دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شب بود بیابان بود زمستان بودبوران بود سرمای فراوان بودیارم در آغوشم هراسان بوداز سردی افسرده و …


195
Shab Bood from IranSong Server Online آهنگ شب بود گروه کیوسک متن و ... زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان بود


547
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران. شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


524
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


919
زمستان و سرماخوردگی زمستان و سرما زمستان بود و سرمای فراوان زمستان بود و سرماي فراوان


2
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در اغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی جان بود در پیش ان سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غافل میکوشیدم بهرش از جان و دل می ...


480
شب بود و تاریک و ... باران است، سرمای زمستان بود. ... بود بوران بود سرمای فراوان ...


840
شب بود بیابان بود زمستان بود. بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود.


712
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی جان بود در پیش آن سیمین در خوشگل از جسم و جانم خود بودم غافل میکوشیدم بحرش از جانم دل می ...


220
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..


895
11/25/2017 · شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بی‌جان بود از بهر آن سیمینبر خوشگل از جسم و جان خود بودم غا...


350
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


363
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود. متن آهنگ شهر من (شب بود بیابان بود زمستان بود) از فریدون فرخزاد


199
شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود. بوران بود ، سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بیجان بود


871
شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان ... از سردی افسرده و بی‌جان بود


350
زمستان بود و سرمای فراوان ….. شبی تاریک از شبهای تهران شبی کیری شبی تخمی پر از درد …..