560
جملات عاشقانه. ... تاشایددنیا ببیند.دلش بسوزد به حال خرابم ... رفیق بدون لفظ ظریف است...


918
كه بت را به معشوق و گل را به ... مثنوي عاشقانه و ... تشبيه روي دلدار به ماه شده است.مه لفظ ...


211
(مشبه = مستعار له)( مشبه به =مستعارمنه) (جامع = وجه شبه) ( لفظي كه در آن استعاره باشد مستعار گويند)


293
به معشوق و به کمال ... به لفظ اندک و معنی ... به نام قلب ها ايجاد گر عشق و به نام عشق زيباترين ...


884
1745- گویند عارفان هنر و علم کیمیاست. وان مس که گشت همسر این کیمیا طلاست. فرخنده طائری که بدین بال و پر


946
عاشق يا مجنون وقتي به معشوق يا ليلي مي ... مورد خداوند لفظ اروس را به ... عاشقانه به ...


218
راس در بند بعدي مقدمه خود درباره رابطه ميان لفظ و ... عاشقانه اش را به همسرائي ... معشوق خود سخن ...


636
كتاب «گلستان» زيباترين كتاب نثر ... فداي لفظ شده و نه ... مطلع تا به مقطع عاشقانه مي ...


125
« مضمون غزل غالباً ذكر زيبايي معشوق و بي ... به حكم زيبايي لفظ و ... عاشقانه را به ...


260
دعای رسیدن به معشوق ... تصاویر عاشقانه و ... عصر آشوري است كه به مرور دچار تغيير لفظ شده است ...


852
به چه دل خوش کردی؟ ... و هر معنا قالب لفظ را وا می ... زيباترين سرودها ...


801
لفظ است ونه ... عشق نيروييست در عاشق كه او را به معشوق مي كشاند و ... و به پژواک صدای عاشقانه ...


41
مطلع آغاز سخن است و شاعر مي كوشد تا لفظ و ... را به معشوق ... به هر دو صورت عاشقانه و ...


196
رسم عاشق سفر از وادی معشوق نبـــــود به تو ... ببوس عاشقانه عشقت را به یاد می ... گن چه لفظ قلم ...


706
به خاطر پایدار ماندن محبت و دوستی - سخنان عاشقانه - شعر. داستان. جک و شوخی. درد دل و جملات قشنگ


89
... آن ها را به صورت زيباترين ... عاشقانه خود را به اميد ... عاشق و معشوق به ...


987
... نيز به شكل رابطة عاشقانه‌اي ... عاشق به لطف معشوق ... اي؛ به زيباترين ...


380
لحظه ای مرا به لفظ ... فقط کافيست عاشقانه به آسمان ... عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می ...


460
مثنوي مولانا، کتاب «توحيد» است و سير عاشقانه به ... و كامل به معشوق ... بر لفظ مومن ...


549
اندیشه گر - به یاد دوست شفیق : ... اي عـشق، اي ترنــم نامـت ترانه ها / معشوق آشناي همه عاشقانه ...