40
» ساختار خدماتی ... گروه‌های ما منابع را در اختیار ساختار قرار میدهند تا نیازهای na ...


751
ساختار خدماتی در ... «مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمات در na با گروه‌های na می‌باشد» 1- ساختار ...


586
ولی یکی از موارد مهم دراین سنت اعتماد و حمایت گروها از ساختار خدماتی خود ... گروه های na ...


649
معتادان گمنام، (NA, Narcotics Anonymous) یک انجمن بین‌المللی غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر٬ مشکل اصلی زندگی‌شان بوده‌است.


828
اساسنامه یا دستورالعمل کمک زیادی در ساختار های خدماتی دارد به نوعی کلید راه ... http://forums.na-iran ...


462
گروههای na بنیاد و اساس ساختار خدماتی در na هستند .


761
پست های خدماتی ساختار ... در سال ۱۳۶۹ خورشيدی دو برادر که قبلاً در کالیفرنیا به عضویت na ...


440
1.برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما گروههای na گرد هم می ایند ... رابه ساختار خدماتی جهت ...


756
3- گروه های na اختیارات لازم را به ساختار خدماتی ...


331
پشتیبانی از محصول در قالب قراردادهای خدماتی ... صفحه اصلی دسترسی کارکنان معرفی خدمات ساختار ...


664
9.na، تحت این عنوان ... گروه های معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام ...


263
کارگران خدماتی ... تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار ...


847
معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) > معتادان گمنام ... 3- نقش های خاص هریک از اجزاء ساختار خدماتی ...


941
NA GorganShargh - کارگاه ... ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد.


544
ساختار جلسات na ... دوازده گانه بطور منظم ، فعال بودن در انجمن ، کوشا بودن در مسیر خدماتی ...


655
گزارش جلسه هیئت نمایندگان ساختار خدماتی انجمن هم ... قدم اول na به مادۀ مصرفی خاصی اشاره ...


925
25- نقش پول در na ... کارگاههای آموزشی، اعانه به ساختار خدماتی و در نهایت به اصل ...


144
هر گروه یک نماینده خدماتی نیز دارد که در جلسات بالاتر ساختار خدماتی ... گمنام na از ...


166
فروش هر گونه نشریات و یا محصولات غیر na در ... برای شرکت در خدمات گروه و یا ساختار خدماتی ...


27
ساختار خدماتی به این خاطر به وجود ... چه چیز در مورد هدف اصلی na و روحانیت موجود در آن ...