290
» ساختار خدماتی ... گروه‌های ما منابع را در اختیار ساختار قرار میدهند تا نیازهای na ...


192
نظرات ارائه شده در این تالار ،نظر شخصی اعضاء بوده و بدیهی است نظر رسمی انجمن معتادان گمنام نمی باشد


817
معتادان گمنام، (NA, Narcotics Anonymous) یک انجمن بین‌المللی غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر٬ مشکل اصلی زندگی‌شان بوده‌است.


829
نتایج درگیری مستقیم گروهها در خدمات ساختار خدماتی . ... و انرژی na اشاره کرد چرا که دائما ...


864
ساختار خدماتی در ... «مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمات در na با گروه‌های na می‌باشد» 1- ساختار ...


383
پشتیبانی از محصول در قالب قراردادهای خدماتی ... صفحه اصلی دسترسی کارکنان معرفی خدمات ساختار ...


879
3- گروه های na اختیارات لازم را به ساختار خدماتی ...


112
کارگران خدماتی ... تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار ...


841
پست های خدماتی ساختار ... در سال ۱۳۶۹ خورشيدی دو برادر که قبلاً در کالیفرنیا به عضویت na ...


241
1.برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما گروههای na گرد هم می ایند ... رابه ساختار خدماتی جهت ...


440
9/17/2014 · 9.na، تحت این عنوان ... گروه های معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام ...


181
ساختار جلسات na ... دوازده گانه بطور منظم ، فعال بودن در انجمن ، کوشا بودن در مسیر خدماتی ...


64
9.na، تحت این عنوان ... گروه های معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام ...


934
هر گروه یک نماینده خدماتی نیز دارد که در جلسات بالاتر ساختار خدماتی ... گمنام na از ...


275
سایت اصلی انجمن na ... گروهها اختیار را به ساختار خدماتی واگذار می کنند تا برای انجام وظایف ...


802
ساختار شکل‌گیری معنا در سوره کافرون به‌ مثابه اثری ... ما که هستیم و چه خدماتی ارائه می ...


807
Na نام انجمنی است ... گروه های معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت ...


332
معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) > معتادان گمنام ... 3- نقش های خاص هریک از اجزاء ساختار خدماتی ...


276
فروش هر گونه نشریات و یا محصولات غیر na در ... برای شرکت در خدمات گروه و یا ساختار خدماتی ...


836
NA GorganShargh - کارگاه ... ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد.