832
‎ساختار‎. 144 likes. ‎سلام با تشکر از اظهار لطفی که جهت بازديد از اين صفحه داشته ايد، به اطلاع ...


505
... ایران / انجمن معتادان گمنام / مفاهیم خدماتی / مفهوم دوم / ساختار خدماتی چرا و توسط چه ...


692
Narcotics Anonymous ... جلسات انجمن و ساختار خدماتی انجمن ... ساختار جلسات NA غیررسمی است و ...


658
... گمنام / مفاهیم خدماتی / مفهوم سوم / مسوولیت و اختیار نهایی در ساختار خدماتی ...


743
ساختار خدماتی در معتادان گمنام را گروهها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای ...


678
وظایف خدمتگزاران ساختار خدماتی ... به علت گستردگی اعضا و جلسات na در ایران بعضی از کمیته ها ...


615
1.برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما گروههای na گرد هم می ایند ... 8.ساختار خدماتی ما به ...


255
فهرست مطالب چکیده مقدمه مفهوم دفاتر خدماتی مدارک لازم برای تاسیس دفتر خدمات مسافرتی


201
25- نقش پول در na چیست؟ ... 2- چه مشکلاتی در ساختار خدماتی شما وجود دارد؟


895
NA GorganShargh - کارگاه اموزشی هیئت سوم - NA GorganShargh. صفحه ... •ساختار خدماتی •کارگاه ها ..


389
ما بهبود پیدا می کنیم - 12قدم و 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی انجمن معتادان گمنام - پیام ما امید ، وعده ...


979
... ( Narcotics Anonymous ) ... وظایف خدمتگزاران ساختار خدماتی (مسئولین اداری و کمیته های فرعی)


408
1- یک گروه na چه زمانی می تواند مطمئن شود که ... واریز اعانات به ساختار خدماتی را مانند اجاره ...


986
پست های خدماتی ساختار انجمن های گمنام، بر اساس ... در ادامه شرح مختصری از ساختار na درمنطقۀ ...


376
در سنت7 ما از کسی چیزی نمیخواهیم و مال کسی را هم به na ... خرید نشریات-کمک به ساختار خدماتی ...


152
... های جاری و پرسنلی و ورود به فعالیت های عمرانی، استفاده از پتانسیل خدماتی ... ساختار ...


420
حضور در همایش سیاستهای صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404 چشم انداز 20 ساله مقام معظم رهبری


401
کارگران خدماتی ... تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار ...


454
ساختار جلسات na ... دوازده گانه بطور منظم ، فعال بودن در انجمن ، کوشا بودن در مسیر خدماتی ...


779
کمک و رهایی هنوز دیر نیست - مفهوم دوم - مفهوم دوم