161
ساده ترین حرفهایت را بزن (پسرم) شستگان . گفت و نوشت (خودم) فرهنگستان زبان و ادب ...


267
شما را نمی دانم ، من که تا ساعتی پیش نمی دانستم که "دلشدگان" یعنی چه !! و راستش را دارم می گویم !


976
پسر: خیلی ساده ست! ... زیباترین حرفت را ... ساده ترین حرفهایت را بزن! فریاد ...


628
زیباترین حرفت را ... ساده ترین حرفهایت را بزن! فریاد ...


26
ای دل تنها حرفهایت را بزن تا همه ... و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم ... متین ترین ...


965
۴- در مورد این تصویر چند جمله بگو و بعد ان را رنگ بزن. ... حرفهایت را ضبط کن و ... طرح ساده مثل ...


704
‎برای منی که حرفهایت را از لبهایت نه ‎از چشمهایت می ... و همین ساده ترین قصه یک ... هی زنگ بزن.


281
گاهی خودت را مثل یک کتاب ورق بزن. ... بین بعضی حرفهایت ... ای برایم نداشته، من چیزهای ساده ...


689
سخت ترین قافیه! ... حرفهایت را نمیگویی،چه با ما میکنی ... تو تقلایی بکن،توطئه کن،رشک بزن


941
فریلنسرها را یا پروژه های فریلنسینگ را به راحتی در بزرگترین بازار کار آنلاین ... محبوب ترین ...


800
زیباست گرچه نوشته های ایشون بسیار قشنگند حتمن بخونید در کتاب "ساده ترین حرفهایت را بزن"


229
من با تو چقدر ساده رفتم بر ... باید قاب بگیرم حرفهایت را ؛ همه ... خودت را زمین بزن ؛ اما دست ...


116
* نان قرض دادن را در این گرانی و بی نانی نپسندیدم، باشد که شما نیز نپسندید. آرشیو وبلاگ


801
سا یه ام را با تیر بزن که ... عجیب باشم با تو که تنها ترین روزهایم را ... هایت را حرفهایت اگر ...


159
شبهه: از بچگی به من آموختند که قرآن بخوانم درحالیکه معنی اش را نمیدانستم،به من گفتندقرآن ...


254
بزن بره جلو . ... وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می ... به یاد می آورم حرفهایت را


353
‎برای منی که دیگر تو را در گوشه ترین جای ... ‎برای منی که حرفهایت را از لبهایت نه ‎از ...


239
مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا. صدا بزن مرا ... پسری ساده که ... به یاد می آورم حرفهایت را


811
دلم می خواهد صاف و ساده و ... ات بزن و کارهای ... و خصوصی ترین حرفهایت را به گلدانت بگو ...


517
من حرفهایت را به ... بگذار ساده باشیم، ساده ... باز هم خط خطی میکنم زمخت ترین سکوت چشمانم را.