446
حراست سازمان فناوری اطلاعات; ... جا با شبکه ملی اطلاعات. ... به سازمان فناوری اطلاعات ایران ...


353
حراست سازمان فناوری اطلاعات; ... سازمان فناوری اطلاعات ایران; ... سازی شبکه ملی اطلاعات; ...


992
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ... تصویب چهار استاندارد در سازمان ملی استاندارد با ...


893
پورتال سازمان ملی ... مرکز فناوری اطلاعات ... ادارات کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران;


12
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات; ... سازمان ملی ... ملی استاندارد ایران و دانشگاه ...


280
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Iranian ... ملی مدیران فناوری ... و سازمان‌های ...


222
اطلاعات کلی سازمان ... از این دانشگاه بیشتر با عنوان دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی یاد می‌شود.


505
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» نسخه دو سامانه ملی ثبت پایان ...


38
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ... سازمان فناوری اطلاعات ... شرکت ملی پست ایران; سازمان ...


75
تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان اموال ... مرکز فناوری اطلاعات و ...


22
تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان اموال ... مرکز فناوری اطلاعات و ...


447
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمام ساختارهای اداری در حال تحول و تکمیل است، گفت ...


165
فناوری اطلاعات یک تکنولوژی وارداتی است، برای تحقق it ایران در حوزه شبکه دسترسی و شبکه ملی ...


994
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی. ... کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده ...


807
تهران-ایرنا- معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن ...


450
... ملی استاندارد ایران ... اطلاعات بین سازمان ملی ... فناوری اطلاعات سازمان ...


701
صفحه اصلی اخبار اخبار اقتصادی معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:نظام اداری ایران ...


276
سازمان فناوری اطلاعات ... شبکه ملی اطلاعات را مطابق ... تجهیزات فناوری اطلاعات ایران: ...


517
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات بزرگترین چالش حال حاضر بخش فناوری اطلاعات را نبود ...


758
حراست سازمان فناوری اطلاعات; ... سازمان فناوری اطلاعات ایران ... شبکه ملی اطلاعات ...