829
... فاز دوم شبکه ملی اطلاعات . ... سازمان فناوری ایران . ... سازمان فناوری اطلاعات ایران ...


551
جاذبه های گردشگری ایران. ... ارتباطات و فناوری اطلاعات. ... مودیان، استعلام شناسه ملی، ارسال ...


406
... دوم شبکه ملی اطلاعات . ... سازمان فناوری اطلاعات ایران ... فناوری اطلاعات ایران ...


450
... اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در ... فناوری اطلاعات ایران در ... ملی تبادل اطلاعات.


710
... رییس سازمان فناوری اطلاعات ... فناوری اطلاعات ایران ... اهداف راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ...


36
روش هـای فریب افــراد توسط سازمان ... های مذهبی و سیاسی ایران. ... اطلاعات و امنیت ملی.


320
... سازمان ملی استاندارد ایران، صبح امروز ... فناوری اطلاعات سازمان با حضور ریاست ...


682
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ... ایران به افزایش ... ملی اطلاعات ...


584
پورتال رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ... کار سازمان ... ملی آموزش عالی ایران: ...


313
پایگاه اطلاعات علمی ایران ... ابری در سازمان ... علم، فناوری، و نوآوری ایران در ...


417
... سازمان اطلاعات فناوری ایران از ... ملی: فناوری اطلاعات; ... سازمان فناوری اطلاعات ...


250
برپایی شبکه ملی اطلاعات ... معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ... علم و فناوری ایران;


685
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ... رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان ... ملی؟ منطقه ...


126
تفاهم نامه سازمان ملی ... استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ... فناوری اطلاعات ...


845
سازمان ملی ... روابط علمی و فناوری ایران و ... فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ...


900
درباره سازمان. ... استانداردهای ملی. سامانه جامع تدوین استانداردسازی ...


741
تکمیل حلقه گمشده شبکه اطلاعات ملی ... فناوری اطلاعات ایران ... سازمان فناوری... اطلاعات ...


950
... مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها ... و ملی در حوزه فناوری ... فناوری اطلاعات ایران و ...


338
سازمان اطلاعات ملی بایگانی ... اخبار فناوری و اطلاعات; ... نقشه دولت الکترونیک ایران با کمک ...


956
... تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: ... بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان ...