670
در صورت تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی این گزینه را ... به سامانه تشکیل تعاونی وصل ...


219
شغل مورد تقاضا: عنوان شغل خانگي مورد تقاضا ( از اينجا جستجو كنيد) نشانی اینترنتی: نشانی صحیح نیست ثبت نام برای متقاضیان مشاغل خانگی در رشته تجارت الکترونیک موقتاً امکان پذیر نمی باشد


559
اخبار مشاغل خانگی جهت ورود به ... ضرورت ثبت مشاغل خانگی در سامانه ... صدورمجوز ورود بیش ...


388
سید ابراهیم علیزاده بی شک اگر شناسه وزیر کار دولت نهم بنگاه های زودبازده بود، شناسه وزیر کار دولت دهم هم طرح مشاغل خانگی بوده که وی از زمان رسید


424
سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی; سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران


39
مشاغل خانگی ... سامانه حمایت مشاغل خانگی ... صدورمجوز ورود بيش از هزار نفر به مشاغل ...


1
مشاغل خانگی ... سامانه حمایت مشاغل خانگی ... صدورمجوز ورود بيش از هزار نفر به مشاغل ...


874
7-گواهينامه مهارت فني جهت مشاغل مندرج در آئين نامه تبصره ذيل ماده 13 ...


449
هزینه صدورمجوز: - ... فیش حقوقی | مشاغل خانگی ... سامانه آموزشگاه آزاد ...


46
خبرگزاری صدا و سیما : ۲۲۴هزارفرصت شغلی برای زنان در حوزه صنایع دستی ایجاد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاورسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گفت:این تعداد شغل با صدورمجوز فعالیت ...


803
خبرگزاری صدا و سیما : ۲۲۴هزارفرصت شغلی برای زنان در حوزه صنایع دستی ایجاد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاورسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گفت:این تعداد شغل با صدورمجوز فعالیت ...


542
برگزاری نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی و صنایع دستی بانوان در شهرستان ... صدورمجوز ...


536
کمیته امداد با ما برای تامین زیرساخت ها و صدورمجوز ... مشاغل خانگی ... سامانه ساماندهی ...


919
مشاغل خانگی; ... سامانه های وخدمت بر خط ... صدورمجوز مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات ...


128
اصفهان - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بر ثبت اطلاعات متقاضیان طرح های کسب و کار و اشتغال در سامانه


191
سامانه حمایت مشاغل خانگی . در صورت تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی این گزینه را انتخاب ...


64
هزینه صدورمجوز: ... فیش حقوقی | مشاغل خانگی ... سامانه آموزشگاه آزاد ...


537
مشاغل خانگی; کاریابی ... سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن ...


401
صفحه اصلی; جشنواره ها و نمایشگاه ها; اخبار; سامانه مجوز نشر (سامن) راهنمای استفاده از سامانه


252
مشاغل خانگی; کاریابی ... سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن ...