843
وا نزدیک بودن عیداتفاقات عجیبی هم اکه یکی از ای اتفاکن تصادفن ناجورن که بخاطه که زودته به ...


268
دانلود آهنگ رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال و خسته ام (با ریتم آهنگ وای از این غم جدایی محمد ...


793
پای پنجره نشستم ،کوچه خاکستریه باز زیر بارون ، من چه دلتنگتم امروز. انگار از همون روزاست