879
عفونت های ... بین دنده ای ، در جدا شدن ترشحات از دیواره ی ریه و تسهیل ساکشن کردن هم ...


122
لذا این کار باید توسط ساکشن داخل ... زیرا می تواند منجر به پخش عفونت در سرتاسر ریه ...


275
مدت ساکشن نباید بیشتر از 10 تا 15 ثانیه ... اولین منبع عفونت ریه و تراشه بیمار، خود دهان بیمار ...


124
تراکستومی و روش صحیح ساکشن ... برای جلوگیری از ایجاد عفونت در ریه هر روز سوند ساکشن را عوض ...


363
مراقبت از لوله تراشه شامل اطمینان از باز بودن راه هوایی ، ساکشن ... و ریه بیمار است ... و عفونت ...


375
عفونت ریه بیماری شایعی است و در سال یک درصد افراد بالغ را گرفتار می‌کند و هرساله برخی از این افراد می‌میرند.


545
آشنایی با دستگاه ساكشن و راهنمای فنی خرید آن دستگاه ساکشن (Suction) یا وکیوم پمپ ... - عفونت (در ...


300
nurse icu - ساکشن داخل تراشه - (پرستاری مراقبت های ویژه) - nurse icu


945
یک از اقدامات اولیه ساکشن ... عفونت ریوی بوده و ... دهانی به ریه و نیز عدم ...


218
در صورت لزوم قبل از جداسازی جهت کاهش مقاومت راه های هوایی، ساکشن ... علائم عفونت ریه ...


71
نکته قابل توجه دیگر اینکه ساکشن باید prn ... + عفونت اولین منبع عفونت ریه و تراشه بیمار ...


948
مراقبت از لوله ترا شه شامل اطمینان از باز بودن راه هوایی ، ساکشن ... و ریه بیمار است ... و عفونت ...


324
اولین منبع عفونت ریه و تراشه بیمار، خود دهان بیمار است که در ... ساکشن ترشحات ریه-کاهش فضای ...


587
مراقبت از لوله تراشه شامل اطمینان از باز بودن راه هوایی ، ساکشن ... و ریه بیمار است ... و عفونت ...


742
به علت عدم وجود سرفه ی مؤثر در این بیماران به منظور خروج ترشحات ریه نیاز به ساکشن ... عفونت ...


211
بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت پرستاری ساکشن ... عفونت سیستم ... ریه ، افت ...


851
برونشیت به آماس و التهاب گذرگاه هوا بین بینی و ریه ... برونشیت حاد معمولاً از طریق عفونت های ...


1
عفونت کامل ریه ... بر دادن مایعات وتب بُر وداروهای گشادکنندۀ برونش ، گاهی اقدام به ساکشن ...


882
لذا این کار باید توسط ساکشن داخل ... زیرا می تواند منجر به پخش عفونت در سرتاسر ریه ...


694
آرتریوگرام ریه ... از ساکشن ... محل قرار دادن کاتتر شریانی را از نظر تشکیل هماتوم و عفونت ...