47
سد کرج به دلیل موقعیت خود و گرمای تابستان همواره با شناگرانی مواجه است که علیرغم هشدارها ، ...


11
سد کرج چگونه ساخته شد. ... ، فیلم‌بردار او تابری، خلبان و کمک خلبان بالگرد در دریاچهٔ سد کرج ...


514
Video embedded · سد کرج چگونه ساخته شد ... ، فیلم‌بردار او تابری، خلبان و کمک خلبان بالگرد در دریاچهٔ سد کرج ...


292
موضوع ساختمان سد کرج ... حاضر نخواهد شد ساختن سد کرج را به ... بودند که چگونه از شر این ...


339
... به مشترکان ایرانی فرستادند که در آن به کشف بزرگترین مار جهان در سد کرج ... ساخته و پرداخته ...


250
وجود تنها یک بخش آهکی در اطراف دریاچه باعث خواهد شد تا آب ... ساخته شده‌است. سد ... کرج; سد ...


308
10/8/2014 · Video embedded · ... چالوس تونل کندوان و سد کرج ... چگونه حکومت اسلامی در زمان شاه بنیان نهاده شد ...


348
15 سد جدید در شرایط خشکسالی ساخته شد ... ها چگونه بر ... بزرگ ساخته نمی‌شود. ساخت سد ...


632
... سد ساخته شد یعنی سد ... سد کرج یک ... نباید سد ساخت یا باید گفت چگونه این ها ...


879
... سد کرج) خواهد شد. ... چگونه است؟) سد کرخه در فاصله 21 کیلومتری شمال غربی اندیمشک بر روی ...


422
15 سد جدید در شرایط خشکسالی ساخته شد ... ها چگونه بر ... بزرگ ساخته نمی‌شود. ساخت سد ...


406
... سد ساخته شد یعنی سد ... سد کرج یک ... نباید سد ساخت یا باید گفت چگونه این ها ...


561
... سد کرج) خواهد شد. ... چگونه است؟) سد کرخه در فاصله 21 کیلومتری شمال غربی اندیمشک بر روی ...


224
بزرگترین مار دنیا در سد کرج ... کسانی که این شایعه را ساخته و پرداخته ‌اند ... باورم شد ...


645
عجیب است که خیلی‌ها وجود چنین ماری در سد کرج را ... ساخته و پرداخته ... انتخاب شد ...


456
شناگرانی که در سد کرج به استقبال مرگ می ...


379
سد کرج حقابه ... کاریز چگونه باید ساخته شود ... ۶۰ سد در ایران ساخته شد، و این ...


831
... تا 1342 خورشیدی ساخته شد. سد امیرکبیر ... منظوری ساخته شد سد کرج به ... سد کرج چگونه ...


969
در این میان وضعیت کشور ما چگونه ... شدن و ارتفاع دادن به سد شد. ... خشکسالی ساخته شد!


781
چهارمین جاده زبیای جهان چگونه ساخته شد؟ + عکس ... تا اواخر دوره قاجار، جاده‌ای بین کرج ...