467
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب ...


783
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند


212
تهران - ایرنا - معاون امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: اسامی ...


395
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب ...


423
نفت در هفته ای که سپری شد؛ انتخاب سرمایه‌گذاران احداث پالایشگاه در سیراف/ راه‌اندازی دو ...


703
چهار محصول جدید ایرانول بزودی به بازار عرضه می شود صادرات ال پی جی ایران رکورد زد


981
تحریم و پالایشگاههای سیراف ... طرح انجام شده و با همت سرمایه گذاران منتخب می توان این ...


495
تزریق گاز به میدان نفتی درود، انتقال ٨,٨ میلیارد لیتر فرآورده از منطقه مرکزی، انتخاب سرمایه ...


630
... ولی اخیرا سرمایه‌‌گذاران این ... پالایشگاههای سیراف گام ... گذاران پالایشگاههای ...


379
عصر خام فروشی با بهره برداری از پالایشگاههای سیراف ... هر یک از سرمایه گذاران با تامین ...


830
تزریق گاز به میدان نفتی درود، انتقال ٨,٨ میلیارد لیتر فرآورده از منطقه مرکزی، انتخاب سرمایه ...


155
... ولی اخیرا سرمایه‌‌گذاران این ... پالایشگاههای سیراف گام ... گذاران پالایشگاههای ...


525
مازاد نفتا، چالش پیش روی سرمایه‌گذاران سیراف. ... وارداتی و طرح پالایشی سیراف مورد ...


654
عصر خام فروشی با بهره برداری از پالایشگاههای سیراف ... هر یک از سرمایه گذاران با تامین ...


862
متاجی: دهها شرکت خصوصی در پروژه سیراف مشغول شده اند: نفت نیوز: مشاور وزیر نفت و مدیر برنامه ...


850
موافقتنامه امضای قرارداد خوراک برای پالایشگاههای سیراف ... قرار دادن سرمایه های کوچک ...


638
قطعات ٨ گانه پالایشگاههای سیراف، پایان ... تا ریسکهای طرح برای سرمایه گذاران، به ...


463
ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف. ... سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف ...


763
ورود ایران به ماراتن تولیدات پالایشگاهی/سیراف ... سرمایه گذاران ... پالایشگاههای ...


676
اسناد مناقصه طرح سیراف ... باید ساخت پالایشگاههای جدید ... از سرمایه گذاران، درصدی ...