100
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب ...


28
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب ... مازاد نفتا، چالش پیش روی سرمایه‌گذاران سیراف (41.1)


256
معاون وزیر نفت: سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند 1393/8/11 يكشنبه اسامی برندگان ...


41
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب ...


359
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند تهران - ایرنا - معاون امور برنامه ریزی و ...


86
فیسبوک; تویتر; Google+; Cloob; معاون وزیر نفت: سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند


279
مازاد نفتا، چالش پیش روی سرمایه‌گذاران سیراف. ... وارداتی و طرح پالایشی سیراف مورد ...


642
تهران - ایرنا - معاون امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: اسامی ...


27
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه ...


531
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف ... میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای ...


734
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف ... میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای ...


74
Latest News. سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند ; جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی با ...


391
... از منطقه مرکزی، انتخاب سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف و راه‌اندازی دو ترين ...


511
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب ...


515
پالایشگاههای سیراف دروازه ... پروژه هایی که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار خواهد ...


193
بدون شک مهمترین عامل برای حضور شرکتهای سرمایه گذار خارجی در ایران پساتحریم مدیریت با ثبات ...


97
Latest News. سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند ; جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی با ...


816
اخبار پالایشگاه سیراف ... ولی اخیرا سرمایه‌‌گذاران این طرح ... پالایشگاههای سیراف گام مهمی ...


980
ورود سرمایه گذار خارجی به ... گذاران پالایشگاههای سیراف ... گازی با راه اندازی طرح سیراف.


775
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پروژه بزرگ سیراف را الگوی موفق جذب سرمایه ...