218
تزریق گاز به میدان نفتی درود، انتقال ٨,٨ میلیارد لیتر فرآورده از منطقه مرکزی، انتخاب سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف و راه‌اندازی دو ترين پالايشگاه فاز ١٧ و ١٨ پارس جنوبی تا اواخر امسال از ...


517
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند


704
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب برای ادامه کار و تکمیل مدارک باید اقدامهای لازم را انجام دهند.


878
اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب برای ادامه کار و تکمیل مدارک باید اقدامهای لازم را انجام دهند.


112
تهران - ایرنا - معاون امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب لازم است برای ادامه ...


59
سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب ... طرح احداث فراگیر پالایشی سیراف در قالب هشت ...


727
... ولی اخیرا سرمایه‌‌گذاران این ... پالایشگاههای سیراف گام ... گذاران پالایشگاههای ...


545
عصر خام فروشی با بهره برداری از پالایشگاههای سیراف ... هر یک از سرمایه گذاران با تامین ...


640
پالایشگاههای سیراف دروازه ... شرکت زیر ساخت به عنوان نماینده سرمایه گذاران و با سهام 12 ...


720
موافقتنامه امضای قرارداد خوراک برای پالایشگاههای سیراف ... البته حضور سرمایه گذاران ...


450
عصر خام فروشی با بهره برداری از پالایشگاههای سیراف ... هر یک از سرمایه گذاران با تامین ...


878
پالایشگاههای سیراف دروازه ... شرکت زیر ساخت به عنوان نماینده سرمایه گذاران و با سهام 12 ...


163
موافقتنامه امضای قرارداد خوراک برای پالایشگاههای سیراف ... البته حضور سرمایه گذاران ...


991
پالایشگاههای ... و پالایشی کمتر است بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری آن نصف هزینه سرمایه ...


394
ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف. ... سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف ...


603
قطعات ٨ گانه پالایشگاههای سیراف، پایان ... تا ریسکهای طرح برای سرمایه گذاران، به ...


56
موافقتنامه امضای قرارداد خوراک برای پالایشگاههای سیراف ... اول سرمایه گذاران سیراف ...


482
ورود ایران به ماراتن تولیدات پالایشگاهی/سیراف ... سرمایه گذاران ... پالایشگاههای ...


820
متاجی: دهها شرکت خصوصی در پروژه سیراف مشغول شده اند: نفت نیوز: مشاور وزیر نفت و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر این که تعریف یک پروژه پالایشگاهی ...


527
طرح ساخت پالایشگاه سیراف ... همت سرمایه گذاران ... توسعه پالایشگاههای سیراف ...