169
به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت ... به سلامتی دریایی که همه رو میگیره و ...


143
که پشت و رو ... به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون ...


331
به سالمتی پسری که:6ماه ... رو شونش وگفت: به سلامتی رفیقی که 6ماه تو خونم بود ولی نگاه خواهرم ...


395
بود میگه بشین و بزن به سلامتی رفیقی که شیش ماه ... خونم بود ولی نفهمید خواهرم چه ... کدوم رو ...


275
اونی که نخواست ما رو ... خواهرم به شوهرش ... دوستش پیکشو میبره بالا میگه به سلامتی رفیقی که یه ...


485
به سلامتی اون رفیقی که یک ماه خونمونه ولی خواهرم رو نشناخت... + نوشته شده در ...


394
شیشه مشروب رو تو ماشینمون ... به سلامتی رفیقی که وقتی رفیقش بعد از 4 سال ادعای رفاقت.


596
خواهرم بود. ... براش از شهر اون لباسی رو که قول داده ... سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم ...


242
11/21/2013 · _سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی ... بازم عیب نداره خدا رو که ... دیدنش بتونه بگه خواهرم ...


817
به سلامتی رفیقی که عشقت رو ازت گرفت و بازم بهت ... ب سلامتی خواهرم رها که خودشو شب عقدعشقش ...


730
یک زندگی رو می دزدی حق زنش ... به سلامتی رفیقی که ... خط فقر ، که تولد لیلا ، خواهرم را ...


877
چگونه استـــ حال من با غمـــ ها می سازمــــ باکنایه ها می سوزمــــــــــ به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ


779
می خورم به سلامتی رفیقی که ... رفیقی که دو ماه تو خونه ی من بود و خواهرم رو نشناخت ...


956
سلامتی رفیقی که دوس داری تاج ... ها من به خاطرش از خواهرم کشیده مفصلی ... رو که فراموشت ...


526
تا منم واســه خواهرم ... تو رو برد تو تخت خواب که بخوابی و ... به سلامتی رفیقی که 2 ماه خونم ...


552
سلامتی رفیقی که وقتی رو ترازو میره معرفتش بیشتر از وزنشه ! ... عکس پروفایل خواهرم تولدت ...


167
سلامتی رفیقی که ... اعتبار دوستی شما رو به ... این شعرارو برای بهترین دوستم که مثل خواهرم ...


760
... که اگه دو ساعت هم دیگه رو ... سلامتی اونی رفیقی که ... که زنتو خواهرم ...


354
پسری هس که تو رو شیش ... خوردن بود میگه بشین و بزن به سلامتی رفیقی که شیش ... نفهمید خواهرم ...


376
سلامتی اون رفیقی که با خونه دعوا کرد6 ... یه نگاه به خواهرم ... هیچکس سکوتشون رو ...