331
... رو شونش وگفت: به سلامتی رفیقی که 6ماه تو خونم بود ولی نگاه خواهرم ... سلامتی رفیقی که 6ماه ...


790
به سلامتی رفیقی که مرد بودو مردونگیش کاری کرد که عذاب وجدان بگیرمو . رو به ... دختری که خواهرم ...


686
که پشت و رو ... به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون ...


82
به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت ... به سلامتی دریایی که همه رو میگیره و ...


253
به سلامتی اون رفیقی که یک ماه خونمونه ولی خواهرم رو نشناخت... + نوشته شده در ...


842
به سلامتی رفیقی که عشقت رو ازت گرفت و بازم بهت ... ب سلامتی خواهرم رها که خودشو شب عقدعشقش ...


181
11/21/2013 · _سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی ... بازم عیب نداره خدا رو که ... دیدنش بتونه بگه خواهرم ...


106
بزار بوست کنم ، خواهرم ... سلامتی رفیقی که تو رفاقت ... کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه ...


496
خوردم به سلامتی تو. که نه عاشق ... شیشه مشروب رو تو ... به سلامتی رفیقی که وقتی رفیقش بعد از 4 ...


420
... که اگه دو ساعت هم دیگه رو ... سلامتی اونی رفیقی که ... که زنتو خواهرم ...


421
سلامتی رفیقی که دوس داری تاج ... ها من به خاطرش از خواهرم کشیده مفصلی ... رو که فراموشت ...


105
... باهاشم سلامتی خطای رو دست ... خواهرم سلامتی ... رفیقی که, متن به سلامتی ...


343
2/4/2013 · نامردا خواهرم ... به سلامتی رفیقی که یه ... انسانها همیشه حریصن چیزهایی رو میخوان که به ...


814
پسری هس که تو رو شیش ... بود میگه بشین و بزن به سلامتی رفیقی که ... خونم بود ولی نفهمید خواهرم ...


810
خواهرم بود. ... براش از شهر اون لباسی رو که قول داده ... سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم ...


740
می خورم به سلامتی رفیقی که ... رفیقی که دو ماه تو خونه ی من بود و خواهرم رو نشناخت ...


220
به سلامتی رفیقی که دو ماه خونمون بود و توی این مدت خواهرم رو ...


996
سلامتی رفیقی که باخونه دعوا ... و یه نگاه به خواهرم نکرد که ... یقیناً که اوجش رو دارید ...


325
دوستش برای خود پیکی مشروب ریخت و گفت سلامتی رفیقی که 1 ما خونمون بود و خواهرم رو نشناخت.


983
خواهرم :))))) نیمه ... برگشته میگه لواشك هارو رو از ترس تویه جونور قایم ... سلامتی اون رفیقی که ...