201
خبرگزاری فارس: فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران را به او داده بودند، درگذشت.


202
پرونده سلطان شکر را می‌توان پس از پرونده فساد 3000 ميلياردي معروفترين فساد اقتصادی دانست.


334
خاورمیانه; ... دیگر در متن خبر انتقاد نکنید که چرا چهار نفر در برابر اعلام نام سلطان شکر ...


418
شکر از جمله بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در دزفول ... سلطان شکر مشهور شد این فرد که چند ...


786
فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران ... قند خاورمیانه در دزفول ...


239
عنوان سلطان شکر ایران در رسانه ها ... شکر از جمله بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در دزفول ...


760
فردی كه روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شكر ... قند خاورمیانه در ... شکر پاشیده ...


587
... ‌ها از طرف یکی از کارخانه‌های تحت اختیارش چاپ شده است، همان سلطان شکر ... خاورمیانه ...


509
سلطان شکر از شرکتهای اقتصادی قطع شد ... شکر از جمله بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در دزفول ...


819
فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران را به او داده بودند، درگذشت.


23
به گزارش رسا،‌ حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد و سلطان شکر ایران و خاورمیانه ...


617
فساد مالی ایت الله مکارم شیرازی سلطان شکر. ... با شکر تولید ... تولید شکر در خاورمیانه ...


358
قیمت شکر 12.5 درصد در یک هفته بالا رفت: تلاش آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، سلطان شکر ایران ...


682
فردی که روزنامه‌ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران ... قند خاورمیانه در دزفول ...


494
... بازتاب ملقب به سلطان شکر ایران شد و پس از ... کارخانه قند خاورمیانه در دزفول خوزستان ...


283
رسانه های رسمی و نیمه رسمی ایران، خبر مرگ محمد رضا یوسفی، فردی که گفته می شود سلطان شکر ...


683
به گزارش فارس فردی که به او عنوان سلطان شکر داده می شود ... قند خاورمیانه در دزفول ...


636
خاورمیانه; ... «سلطان شکر» که با نام اختصاری «م.ی» در دادگاه معرفی شد نزدیک به 20 سال پیش یک ...


688
فردی که روزنامه ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران ... قند خاورمیانه در دزفول ...


466
و لقب سلطان بی هیچ حرف و ... – ریاست مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه