892
سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی وگردشگری. کشور ایران (1384 تا 1404 ) ۱ - نتايج حاصل از ...


813
متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در ... مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب ...


893
سند چشم‌انداز ... توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و ...


333
سند چشم انداز; ... فرادستی شامل چشم انداز کشور، بیانات امام ... فرهنگی برای تعمیق و ...


629
بر اساس سند چشم‌انداز صنعت هوانوردی، ناوگان هوایی کشور تا سال 1404 ... های فرهنگی هنوز ...


783
سند نقشه جامع علمی کشور ; ... سند چشم انداز ... • توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی ...


806
مدیر پروژه تدوین سند چشم‌انداز فرهنگی شهرداری ... سند علمی کشور و سند چشم‌انداز 20 ساله ...


909
– بند اول سند چشم انداز. ... همراه با بهبود توزیع در کشور ... میراث فرهنگی ...


704
در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و ... انقلاب فرهنگی در باره ... 26 کشور منطقه چشم انداز;


367
شرفخانی: سند چشم‌انداز قطب فرهنگی شدن ایران آماده شد/۱۶ هزار زندانی در کشور حافظ قرآن هستند


929
شرفخانی: سند چشم‌انداز قطب فرهنگی شدن ایران آماده شد/۱۶ هزار زندانی در کشور حافظ قرآن هستند


808
سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی وگردشگری کشور ایران (1384 تا 1404 ) پنج‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ...


620
حضرت آیت الله خامنه ای تامین اهداف سندچشم انداز بیست ساله کشور ... سند چشم‌انداز ... فرهنگی ...


637
سند راهبردی کشور در امور ... چشم انداز فرهنگی 20 ساله ایران در افق 1404 .


28
توازن های فرهنگی کشور و واقعیت های ... انتخابات ساختن ایرانی آباد سربلند و تحقق سند چشم انداز ...


744
1384/12/08 - بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور ... سند چشم‌انداز ... انداز و مهندسی فرهنگی ...


221
... آزاد، به عنوان سند چشم‌انداز فرهنگی بر ... فرهنگی #نهادهای فرهنگی کشور #سند ...


934
دانشجویی و فرهنگی . ... سند چشم انداز ; گالری ... بنیاد ملی نخبگان کشور;


363
در اولین سال شروع به کار دولت یازدهم موضوع تدوین سند چشم انداز و ... فرهنگی و هنری ... کشور است ...


665
از سوی دیگر سند چشم انداز یک برنامه جامع است و کلیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ...