504
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ ... بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ ... تصنیف بسیار ...


50
صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم، زود آماده شدم و از زیر تخت ملحفه های زیادی رو در آوردم.


269
این مثل این میمونه که شما بگی من گوشت هیچ حیوونی رو نمیخورم چون دوست ندارم هیچکی گوشت تنم رو ...


837
در این پست تصمیم دارم به یکی از مسائل مهمی که روزانه بسیاری از افراد با آن درگیر بوده و دست و ...