493
نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ عمر ما را ...


635
نوشتارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. نازنینا ما به ناز تو ...


1000
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار .


297
سنــــگدل این زودتر میـــخواستی ...


953
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا. شور فرهادم ...


672
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟.... ...


379
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... بنده این وبلاگ را برای دلتنگی هام و تنهایی هام و برای ...


183
ادبیات فارسی - شب شعر, به نام آفریننده ماه و خورشید. با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم وبلاگ ...


266
سنگدل این زودتر میخواستی حالا جرا ...


513
سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


727
سنگدل این زودتر میخواستی حالا جرا ...


855
سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


494
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته و بی ...


147
سنگدل این زودتر میخواستی٬ حالا ... این همه غافل شدن از چون منی شیدا ...


649
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا ...


492
عشق بازی به همین آسانی است..... - - یادمان باشد اگر روزی خاطرمان تنها شد, طلب عشق ز هر بی سروپایی ...


655
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا/ عمر ما را مهلت امروز و فردای تونیست/ من که یک امروز مهمان ...


495
سنگدل این زودتر میخواستی،حالا چرا؟ عمر مارا مهلت امروز و فردای تو ...


603
سنگدل این زودتر میخواستی ... و دوستان داخل کشور نیز شانس این را داشته باشند سوار آخرین ...


34
سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... راه عشق است این یکی بی مونس و تنها ...