199
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... تأیید حکم قصاص قاتل سنگدل ... ادامه مطلب. تا حالا ...


956
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار .


275
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... بنده این وبلاگ را برای دلتنگی هام و تنهایی هام و برای ...


699
به علت نداشتن انگیزه این بلاگ تا اطلاع ثانوی به روز ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا ...


252
Video embedded · سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... سنگدل سنگدل سنگدل این زودتر میخواستی حالا ...


761
سنگدل این زودتر میخواستی،حالا چرا؟ عمر مارا مهلت امروز و فردای تو ... وه که با این عمرهای ...


553
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟.... ...


596
سنگدل.. از غم هجر ... این چند بیت واسه من کلی معنی داره و واسه خودش یه ... ســنگدل زودتر میخواستی ...


459
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمر های کوته بی اعتبار .


251
از این ازدواج، وصال شیرازی در سال ۱۱۹۷ به دنیا آمد ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ ...


919
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق برو ای خواجه ی عاقل هنری بهتر از این؟ حافظ. نشاط جوانی ...


378
یک نکته از این معنی... - شهریار - یک نکته از این معنی... ... سنگدل این زودتر میخواستی٬ حالا ...


887
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر ...


171
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه ...


39
سنگدل این زودتر میخواستی،حالا ...


493
و خدایی که در این نزدیکی است..... - جانم به قربانت ... سنگدل این زودتر میخواستی حالا جرا ...


960
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمر های کوته ی بی ا عتبا ...


487
نوشتارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. نازنینا ما به ناز تو ...


61
سنگدل این زودتر میخواستی حالا ... وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار .


937
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست ...