792
... ،یادمانی پیشاتاریخی است که در کشور انگلستان و در ... مرلین جادوگر سنگ‌ها را در ...


196
سنگ‌افراشت ... بنای استون‌هنج در ۱۲۰ کیلومتری شهر لندن در انگلستان ... ها در ملانزی ...


756
سنگ افراشت‌ها. ... جهان می‌توان به استون هنج در جنوب انگلستان اشاره کرد که قدمت آن به دو ...


349
... انسان‌ها آغاز شد و هنر در این ... یادبودی و در انگلستان سنگ افراشت‌ها ...


632
... گور از این دست در فرانسه و انگلستان ... ها در منطقه طالش و ... که سنگ‌افراشت ...


182
سفرنامه انگلستان; ... این سنگ‌افراشت‌ها ... تاکن.ن فقط هفت قطعه این نوع سنگ‌افراشت‌ها در ...


455
... استون هنج در جنوب انگلستان اشاره ... سنگ افراشت" محسوب می ... سنگ افراشت‌ها. حکاکی‌ها ...


52
احزاب و شخصیت‌ها; ... جسد زن مومیایی که چهار دهه پیش در کلیسایی در بازل سوئیس کشف شد جد بزرگ ...


627
... ، روسيه‌ و انگلستان‌ در اروپا ... سنگ افراشت‎ هاي ... اند در اشعار و ترانه‌ها و قصّه ...


731
بدین سان انگلستان در بادی امر بطور ... عنوان نخستین سنگ بنای امپراتوری ... ها در میان ...


846
... ، روسيه‌ و انگلستان‌ در اروپا ... سنگ افراشت‎ هاي ... اند در اشعار و ترانه‌ها و قصّه ...


421
بدین سان انگلستان در بادی امر بطور ... عنوان نخستین سنگ بنای امپراتوری ... ها در میان ...


404
مشهورترین سنگ افراشت انگلستان استون ... تندیسک‌ها در هنر آفریقا از یک تنه درخت با قرینه ...


597
از آن دوران گونه‌ای از سنگ‌افراشت‌ها موسوم به ... در فرانسه، انگلستان، ایرلند، همچنین کره ...


770
نظر غالب بر این است که اولین مردمی که در شهر‌ها ... سنگ‌افراشت‌ها ... در فرانسه، انگلستان ...


107
'میزسنگ یا دُلمِن' ، گونه‌ای از سنگ ‌افراشت ‌های دوران ... را غالبا در شیب تپه‌ ها می ...


819
... جهت حفاظت از سنگ افراشت ها ... را به مقصد انگلستان با 290 سرنشین ... سنگ ، در سه ستون ...


681
از دوران نوسنگی گونه‌ای از سنگ‌افراشت‌ها موسوم ... در فرانسه، انگلستان، ایرلند، همچنین ...


246
زیرا دولت انگلستان در طـــول ... های سیاه سنگ از طرف انگلیس ها ... بر افراشت و ...


251
بنا به نوشته های کلاسیک، این سنگ ها در ... انگلستان قرار دارد که در ... سَنگ‌اَفراشْت ‏Menhir در ...