30
اندازه سهره پیشانی سرخ 12 سانتی ... و به مرور پرهای قرمز یا نارنجی در پیشانی بوجود می آید ...


14
سهره سرخ‌پیشانی ... پرنده نر به سادگی از روی پر و بال سیاه و زرد و لکه قرمز روی پیشانی شناسایی ...


266
سهره پیشانی ... طوری که در اواخر زمستان سال اول زندگی پیشانی تقریباً قرمز و سینه و سر دودی ...


978
7/15/2015 · آشنایی با سهره پیشانی ... در اواخر زمستان سال اول زندگی پیشانی تقریباً قرمز و سینه و سر ...


470
8/30/2013 · در خارج از ایران چندین نوع سهره را با قناری جوجه کشی نموده اند مانند سهره آوازخوان و سهره معمولی ( سهره بروجردی ) و سیسکین قرمز (red or hooded siskin )که قناری قرمز رنگ حاصل جفت گیری قناری با این نوع ...


466
پرندگان آواز خوان ایران - سهره پیشانی سرخ - ... رنگ قرمز : محل تولید مثل و نیز محل زمستان ...


809
... به عکس سهره معمولی و پیشانی قرمز که ریز و تند ... ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره ...


469
یک از سهره های که به وفور در ایران زیست می کند سهره پیشانی قرمز یا کرمانی است که قدی در حدود 11 ...


867
علاوه بر سهره معمولی در ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره كرمانی ) ...


677
... به عکس سهره معمولی و پیشانی قرمز که ریز و تند ... ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره ...


41
... به عکس سهره معمولی و پیشانی قرمز که ریز و تند ... ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره ...


986
... به عکس سهره معمولی و پیشانی قرمز که ریز و تند ... ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره ...


476
علاوه بر سهره معمولی در ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره كرمانی ) ...


486
اندازه سهره پیشانی سرخ ... به طوری که در اواخر زمستان سال اول زندگی پیشانی تقریباً قرمز و ...


874
اندازه سهره پیشانی ... ناحیه سینه و شکم پدید آمده و به مرور پرهای قرمز یا نارنجی در پیشانی ...


324
پرو بال پرنده نر قرمز آجری است با دمگاه ... اندازه سهره پیشانی سرخ 12 سانتی‌متر و اندکی بزرگ ...


378
پرندگان آواز خوان ایران - سهره پیشانی سرخ - ... رنگ قرمز : محل تولید مثل و نیز محل زمستان ...


48
... به عكس سهره معمولی و پیشانی قرمز كه ریز و تند ... ایران سهره پیشانی قرمز ( سهره ...


294
اندازه سهره پیشانی سرخ ... به طوری که در اواخر زمستان سال اول زندگی پیشانی تقریباً قرمز و ...


558
پرندگان ایران - خانواده سهره : سهره جنگلی - سهره سر سیاه - سهره پیشانی سرخ - سهره سبز - سهره زرد, سر به بالین نهادیم به خاک<br>جهت بــــازتــــاب نگـــــــاه<br>غـــــرقه به خون ، سکـوت<br>تاب ، طاقت ...