114
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


4
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


194
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


479
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


316
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


943
وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند ...


546
... عبدالله کمیسیون مستقل انتخاباتی ... مستقل انتخابات افغانستان ... ب !!! د. به ...


125
کشمکش‌های انتخاباتی؛ انتخابات در ... را در افغانستان از ... به دفتر کمیسیون انتخابات ...


860
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


201
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


176
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


104
وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند ...


26
... عبدالله کمیسیون مستقل انتخاباتی ... مستقل انتخابات افغانستان ... ب !!! د. به ...


577
کشمکش‌های انتخاباتی؛ انتخابات در ... را در افغانستان از ... به دفتر کمیسیون انتخابات ...


259
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


481
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


674
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


212
وزير امور مهاجرين و رییس اداره مستقل ... کمیسیون مستقل انتخابات با ... افغانستان به ...


366
... حتی رییس جمهور حق ... نگاهی به آداب و رسوم عید نوروز در افغانستان + ... به مناسبت ...


104
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...