758
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


799
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


704
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


510
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


501
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


81
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


72
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


666
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


475
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


482
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


275
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


600
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


306
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


447
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


703
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


242
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


918
... نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات ... آمریکایی در افغانستان ... یک سوء قصد جان سالم به ...


459
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


225
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


472
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!